Inte längre dagar på dagis

Maxtaxan har inte gjort dagisvistelsen längre.

Maxtaxan har inte ökat närvarotiderna i förskolan

När maxtaxan infördes år 2002 befarades det att barnens närvarotider i förskolan skulle öka. Men så blev det inte, visar Skolverkets årliga utvärdering.
Barn till förvärvsarbetande föräldrar är lika länge i förskolan i dag som de var år 1999 och i fritids har närvarotiderna under samma period minskat från 17 till 13 timmar per vecka.
I förskolan var den genomsnittliga närvarotiden för barn till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar 32 timmar per vecka, både år 1999 och år 2005.