Musiklektioner bra för hjärnan

Barn som tar musiklektioner får bättre minne, enligt kanadensisk studie.

Musiklektioner kan förbättra minnet och inlärningsförmågan, tror forskare som har jämfört barn mellan fyra och sex års ålder som tar musiklektioner med barn som inte gör det.
Gruppen som tog musiklektioner fick bättre resultat på ett minnestest som också var konstruerat för att mäta faktorer som läs- och skrivkunnighet samt matematisk begåvning.
Tidigare studier har bland annat visat att äldre barn som tar musiklektioner får bättre resultat i IQ-test än barn som tar dramalektioner.

Källa: BBC News