Minskad cancerrisk för social bebis

Barn som går på förskola under den första tiden i livet har mindre cancerrisk.

Barn som går på förskola under den första tiden i livet har mindre cancerrisk.

Barn som går på förskola eller på andra sätt träffar andra barn under sina första levnadsmånader löper en mindre risk att drabbas av leukemi, enligt en brittisk studie.
Studien, som anses stödja teorin att måttlig exponering för vanliga infektioner under det första året minskar risken för leukemi, har publicerats i British Medical Journals nätupplaga.
6 305 barn utan cancer och 3 130 barn med cancer har deltagit i studien.

Källa: svt text