Mindre skräpmatsreklam till barn

Reklam för godis, läsk och andra onyttigheter som riktar sig till barn har minskat.

Enligt en undersökning som Sveriges konsumenter och forskare vid Lunds universitet gjort har andelen reklam för ohälsosam mat  minskat sedan 2005. Främst är det TV-reklam riktad till barn som har minskat men även tidigare kritiserade webbplatser har ändrat sin marknadsföring till det bättre.  Dessutom har webbsajterna oftare skyltar som märker ut vad som är reklam. Trots detta är det ofta svårt att skilja reklam från redaktionellt material, främst i tidningar men även på nätet.
De reklamkanaler som undersökts är direktreklam, serietidningar,  TV-reklam och reklam på internet.  Trots att reklamen för ohälsosam mat har minskat tycker Sveriges konsumenter inte att det räcker. Till exempel vill man ha ett totalförbud mot reklam riktad till barn. I Storbritannien finns redan ett totalförbud för skräpmatsreklam riktad till barn under 16 år.

Källa: Sveriges konsumenter