Mindfulness – en snabbkurs


Tekniken hjälper oss att bli mer medvetna om vårt förhållningssätt till oss själva och vår omgivning. Det sker genom att vi medvetet riktar vår uppmärksamhet mot, och träna oss i att vara i, nuet. I korthet handlar det om att koncentrera sig på en sak i taget och att avsiktligt iaktta, acceptera och tillåta det utan omedelbar sträva efter att undvika, förändra, tolka, värdera eller döma.

Mindfulness har sitt ursprung i zenbuddismens meditation, men har blivit tillgänglig för fler när de religiösa inslagen skalats bort. Professor emeritus Jon Kabat-Zinn vid University of Massachusetts Medical School i USA, var den förste att introducera mindfulness i modern västerländsk medicin 1979.

6 vägar till att föda med hjälp av mindfulness

1. Träna några minuter varje dag på att följa varje andetag genom kroppen. Lägg märke till var i kroppen du känner din andning bäst – i lungorna? I magen? Släpp tankarna på annat genom att enbart rikta uppmärksamheten på andningen. Försök släppa fokus på allt yttre.

Den här övningen kan du börja med några veckor före beräknad förlossning.
2. Så fort värkarna startar: fokusera på din andning och rikta hela uppmärksamheten mot den och din kropp.
3. Hitta en ställning där det är lätt att låta kroppen falla ner tungt. Genom att låta kroppen bli tyngre släpper spänningarna mer och mer.
4. Andas in som vanligt, andas ut ända ner i smärtan, inte ovanför den, och försök att vara i smärtan i stället för att följa instinkten och skydda dig mot den.
5. Acceptera det som sker och att det gör ont. Acceptera också att du kan be om medicinsk smärtlindring om du vill.
6. Tänk på att det är extra viktigt att slappna av i händer och ansikte, eftersom de signalerar lugn och ro till resten av kroppen.

Fördelar med mindfulness under födandet

• Du hushåller med din energi och förlossningen blir inte samma kraftansträngning.
• Du upplever inte att det gör lika ont.
• Din livmoder får jobba i sin naturliga takt.
• Du behöver troligtvis mindre medicinsk smärtlindring.
• Din kropp producerar mer av de goda ”lugn-och-ro-hormonerna”.
• Partnern blir mer delaktig.
• Du blir inte lika beroende av barnmorskorna.
• Din förlossningsupplevelse blir positivare.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar Gravid 4/2008