För tidigt födda kan få mer ont

Barn som föds för tidigt kan utveckla en förhöjd känslighet för smärta.

Barn som föds för tidigt kan utveckla en förhöjd känslighet för smärta.

Provtagningar, sondmatningar och dropp kan sätta spår för livet hos för tidigt födda barn, visar en israelisk studie.
60 för tidigt födda barn har följts upp i tonåren, och deras smärtupplevelse har jämförts med barn födda efter fullgången graviditet.
Hos de barn som fötts för tidigt såg man en sänkt smärttröskel, en ökad ömhetskänsla och en ökad risk för kronisk smärta som vuxna.

Källa: SvD