Mediciner kan testas på barn

Få mediciner är utprovade på barn, men nu kan det bli ändring.

Få mediciner är utprovade på barn, men nu kan det bli ändring.

Från och med nästa år kan det bli obligatoriskt att nya läkemedel som skrivs ut till barn också ska vara testade på barn.
Idag är det en försvinnande liten andel av de medel som skrivs ut till barn som har genomgått kliniska tester på barn, säger professor Anders Rane, chef för avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska institutet:
– Det innebär att många medel skrivs ut i blindo, utan kännedom om hur de verkar på barn.
Anders Rane är president i European Society for the development of pharmacology som bistått EU-kommissionen i utformandet av ett nytt lagförslag. Förslaget har just gått ut på remiss till medlemsstaterna och väntas antas av EU-parlamentet tidigast vid årsskiftet.
Den nya lagen är tänkt som ett påtryckningsinstrument för att få läkemedelsindustrin att satsa mer på forskning om effekterna på barn.
Barnläkare har länge efterlyst tester på barn för att få bättre anpassade doseringar på läkemedelsförpackningarna.

Källa: Svenska Dagbladets internetupplaga