Matningssked återkallas

BabyBjörn uppmanar konsumenter att returnera skeden.

BabyBjörn uppmanar konsumenter att returnera matningsskeden.

BabyBjörn matningssked återkallas, sedan skedbladet spruckit och delar av det lossnat på ett mindre antal skedar, skriver babyproduktsföretaget BabyBjörn AB i ett pressmeddelande.
Sedean 2001 har BabyBjörn sålt över 600 000 matningsskedar i omkring 30 länder. Hittills har elva reklamerats på grund av att materialet i skedbladet efter en längre tids användning försämrats och spruckit.
– Vi bedömer detta som en säkerhetsfråga även om det rör sig om ett mycket litet antal reklamerade skedar och inga skador eller incidenter har inträffat, säger Annika Sander, informationschef påBabyBjörn AB.
Konsumenter som har en matningssked från BabyBjörn uppmanas returnera den till närmaste återförsäljare för en ersättningsprodukt, eller kontakta BabyBjörns konsumentservice på telefon 0771-83 84 00 eller per mejl; consumer@babybjorn.com