Antal cigaretter avgör

Ju mer mamma röker, desto mer ökar risken

Ju fler cigaretter en gravid kvinna röker, desto större är risken att förlossningen ska starta för tidigt. Om moderkakan har lossnat ökar även risken för att fostret eller det nyfödda barnet dör.
Det visar gynekologen Nina Kyrklund-Blomberg i sin avhandling Smoking and Pregnancy.
– Förtidsbörd är i dag de största risken för nyföddhetsdöd och har kopplats till ett antal olika riskfaktorer, bland annat till infektioner, socio-ekonomiska och genetiska förhållanden. Eftersom rökning trots allt är något som borde kunna åtgärdas är även den konstaterade måttliga riskökningen intressant att diskutera, säger hon.