Mammor friskare än barnlösa

Mammor mår bättre än sina barnlösa medsystrar, enligt studie.

Småbarnsmammor är trötta och mår dåligt av att försöka få ihop mammarollen med yrkesarbete, brukar det sägas. Men det är en myt, enligt docent Eva Vingård vid Karolinska institutet.
Hon är en av tre forskare som under tre år har följt 6 000 sammanboende eller ensamstående kvinnor som arbetar inom offentlig sektor, alla högst 50 år.
40 procent av mammorna har mindre än en timme egen tid per dag, men ändå mår de bättre än de barnlösa.
Enligt Eva Vingård är det för att mammorna har någon annan att bry sig om än bara sig själv:
– Det betyder mycket att vara behövd, säger hon.
Av de barnlösa kvinnorna blev 13 procent långtidssjuka under perioden. Bland småbarnsmammorna var andelen bara 8 procent.
– Det är en myt att barn skulle vara en hälsorisk, vi kvinnor kan förena rollerna som yrkesarbetande och mamma, säger Eva Vingård.
Men därmed menar hon inte att kvinnor ska fortsätta ta huvudansvaret för barn och hushållsarbete:
– Att dela på arbetet är ett steg mot ökad jämställdhet. Det är de män som inte tar hand om sina barn som är de största förlorarna.

Källa: Aftonbladets nätupplaga