Mamma vid 29

De kvinnor som förra året födde sitt första barn var i genomsnitt 29 år.

De kvinnor som förra året födde sitt första barn var i genomsnitt 29 år.

Genomsnittsåldern för de kvinnor som förra året födde sitt första barn var 29 år, visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB.
Genomsnittsåldern för de män som för första gången blev pappor var 31,4 år.
Den högsta medelåldern bland nyblivna föräldrar fanns i Stockholm. Där var förstagångsmammorna 30,3 år och förstagångspapporna 32,6 år.
Den lägsta medelåldern fanns i Kalmar och i Södermanlands län. Där var mammorna i snitt 27,7 år och papporna 30,4 år.

Källa: DN:s internetupplaga