Lustgas miljöbov

Utsläppen av klimatpåverkande lustgas ska minskas i Stockholm.

Utsläppen av klimatpåverkande lustgas från förlossningar ska minskas i Stockholm.

Stockholms läns landsting släpper ut 32 ton lustgas per år. Det mesta kommer från förlossningsavdelningarna.
Lustgas har en omkring 300 gånger kraftigare växthuspåverkan än koldioxid.
Ambitionen är att landstinget år 2006 ska ha halverat utsläppen av lustgas till atmosfären. För att uppnå detta invigs i morgon en lustgasreningsanläggning.
Anläggningen, som har installerats vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, är den första i sitt slag i världen.
Vid full kapacitet kommer den att omvandla omkring 90 procent av den uppsamlade lustgasen från förlossningsavdelningentill ren kvävgas och syrgas.