Livets mening

Att få barn i topp i stor webbenkät.

Vad är meningen med livet?
Den frågan ställs just nu i en webbenkät som hittills har fått över 30 000 svar, och svaret ”Att få barn” hamnar på fjärde plats i listan över de mest populära svarsalternativen.
– Enkäten är naturligtvis helt ovetenskaplig, men vi hoppas att den just därför kan locka fler att delta: frågan, som många poängterat, är ju kanske viktigare än svaret, skriver Dag Tuvelius, chefredakör på Magasinet Existera som lanserat enkäten.
Det unika med enkäten, menar han, är bland annat att svaren skapas av deltagarna själva. Vem som helst kan lägga till ett svarsalternativ som andra sedan kan rösta på.

Svarsalternativens tio-i-topp just nu:
1. Att köra motorcykel
2. Att ge och få kärlek
3. Att vara behövd
4. Att få barn
5. Att vara frisk och må bra
6. Att njuta
7. Att leva i fred med sig själv och andra
8. Att göra goda gärningar
9. Att resa
10. Att ha kulLäs mer/rösta i enkäten på www.livetsmening.info