Varning för lampa

En lampbeskrivning i tidningen Vi i villa saknar viktig information.

Varning för lampa

Beskrivningen på en vägglampa I nummer 1 2006 av gratistidningen Vi i villa saknar information om att metallnippeln som har använts är försedd med så kallad dragavlastare (en skruv som fäster sladden inuti nippeln).
Om lamphållaren monteras utan dragavlastare kan i värsta fall sladden lossna om till exempel ett barn rycker i den, med risk för elchock och brand.
En korrekt beskrivning av vägglampan finns på www.viivilla.se