Kritik mot språktest

Barns språkutveckling bedöms felaktigt, menar forskare.

Barns språkutveckling bedöms felaktigt, menar forskare.

Vid 18 månaders ålder ska barn kunna mellan åtta och tio ord och förstå fler.
Så har riktlinjerna för språktesterna vid bvc sett ut i ungefär 30 år. Men enligt Mårten Eriksson, docent vid institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi vid högskolan i Gävle, är de inte empiriskt underbyggda.
Förra månaden avslutade Mårten Eriksson och två andra forskare ett fyra år långt forskningsprojekt om den allmänna språkscreeningen vid 18 månaders ålder.
De flesta barn som vid 18-månaderskontrollen bedömdes ha språksvårigheter bedömdes felaktigt, visade det sig. Många som verkligen hade problem missades dessutom.
– Slutsatsen är att man inte bör ha språkscreening vid 18 månaders ålder. Träffsäkerheten är inte tillräckligt stor för att motivera det, säger Mårten Eriksson och rekommenderar att man i stället passar på att informera föräldrarna om vikten av språkstimulans vid besöket.

Källa: Svenska Dagbladets internetupplaga