Klimatkrisen: 7 saker barn som föds nu kommer uppleva innan de är 30

De barn som föds nu – hur kommer de att påverkas av klimatförändringarna? Vilken värld lever de i om 10, 20 eller 30 år? Vi har pratat klimat med meteorolog Martin Hedberg.

Vi vet att vi har en klimatkris. Och vi vet att vi måste agera.

Mänsklighetens utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid, behöver minska kraftigt för att slutligen upphöra.

För snart tre år sedan enades världens länder om det så kallade Parisavtalet: Den globala uppvärmningen skulle begränsas till 2 grader, och helst inte nå längre än till 1,5 grader.

Vi vet inte om vi kommer att klara av det.

Martin Hedberg

Meteorolog Martin Hedberg arbetar med klimatfrågor.

– Men även om vi klarar det står vi, och framför allt våra barn och barnbarn, inför stora förändringar, säger Martin Hedberg, meteorolog som bland annat arbetar med att analysera klimatforskning och utbilda och föreläsa om klimatförändringar.

Våra barn kommer att behöva hantera flera problem på grund av kriser med klimat och ekosystem, tror han. Några av dem är:

  1. Väderkatastrofer. ”Väderkatastrofer som orkaner, skyfall, torka och bränder har inträffat förr, men sannolikheten för väderkatastrofer har ökat och de värsta katastroferna har blivit värre än de var för 30 år sedan”, säger Martin Hedberg. ”Tropiska cykloner är kraftigare, större och varar längre. Värmeböljor, som den vi hade i Sverige i somras eller den i Ryssland 2010 eller den i Frankrike 2003, inträffar oftare och blir kraftigare än de var för några decennier sedan. Årstiderna förändras, hösten kommer senare, våren tidigare och vintern är nyckfull. När det blir varmare innehåller luften också mer vattenånga vilket gör regnskurarna kraftigare med översvämningar som följd.”
  2. Havsnivåhöjning och smältande isar. ”Havsnivån stiger redan nu. Höjningen sker långsamt, ungefär 3–4 millimeter per år, men den accelererar och är helt obeveklig: Det vi gör nu kommer att få effekter på havsnivån om 100, 200 och 300 år, eftersom havsnivån kommer att fortsätta stiga då”, säger Martin Hedberg. ”Detta sker både för att landbaserade glaciärer smälter och för att det allt varmare havsvattnet utvidgar sig. Avsmältning från bergsmassiv som Himalaya, Alperna och Anderna utgör dricksvatten för mängder av människor, men dessa reservoarer håller nu på att tömmas. Avsmältningen påverkar också djurlivet. Alla har förstått att isbjörnarna ligger pyrt till, men plankton och små räkor som är basföda för större fiskar i haven påverkas också negativt, och det påverkar alla näringskedjor.”
  3. Korallrev försvinner. ”Om den globala temperaturen ökar till 1,5 grader kommer mellan 70 och 90 procent av alla korallrev att försvinna. Blir det 2 grader varmare har mer än 99 procent av korallreven försvunnit”, säger Martin Hedberg. ”Och korallreven är inte främst någonting fint att simma runt bland och titta på; de är havens barnkammare. Det är i dem som mycket av livet i haven uppstår, det finns en enorm mångfald där. Om korallreven försvinner tar vi inte bara bort förutsättningarna för detta liv utan också för viktiga delar av vår egen livsmedelsförsörjning – och korallreven är bara ett av många exempel där vi tränger undan och raserar förutsättningar för, och näringskedjor i, ekosystem.”
  4. Förändrat växt- och djurliv. ”En del växt- och djurarter sprider sig till områden där de tidigare inte har kunnat överleva, en del försvinner från områden där de tidigare har trivts”, säger Martin Hedberg. ”Även i Sverige får vi fler invasiva arter, alltså arter som inte hör hemma här och som kan orsaka stora problem. Mindre tjäle i marken gör att skadeinsekter kan överleva allt längre norrut, och eftersom det blir varmare kommer de hinna föröka sig fler gånger varje sommar.”
  5. Livsmedelskriser. ”Fler och mer långvariga värmeböljor, även på platser som inte brukar ha värmeböljor, riskerar att leda till svår torka och skogs- och markbränder som är svåra att stoppa”, säger Martin Hedberg. ”Vi i västvärlden har haft det bra så länge att vi inte förknippar ordet missväxt med oss, men det kan vi behöva omvärdera. Hittills har internationell handel funkat för oss som är välbärgade. Tack vare globaliseringen har vi kunnat köpa i princip vad vi vill från andra länder, men i framtiden kan det uppstå internationella konflikter till följd av klimatförändringarna, och då kanske inte det går längre. Eftersom vi måste minska utsläppen av växthusgaser kan vi inte transportera lika mycket och på samma sätt som nu, och om vi inte lyckas odla det vi vill ha på närmare håll kommer vi tvingas avstå från en del exotiska livsmedel som idag kanske är lite för lätta att köpa till för låga priser i relation till den miljöbelastning det innebär att producera och transportera dem.”
  6. Svår fattigdom och stora flyktingströmmar. ”Som jag ser det är klimatförändringens stora problem hur vi människor kan komma att bete oss mot varandra”, säger Martin Hedberg. ”Ett stort antal människor kommer att tvingas fly sina hem på grund av klimatförändringarna. Det kommer att innebära stora humanitära kriser och sätta internationell politik och diplomati under stor och långvarig press – och tänk om vi inte tar hand om människor i nöd? Tänk om länder stänger sina gränser och vägrar ta emot dem som flyr?”
  7. Moraliska dilemman. ”Vad är rätt och vad är fel? Vad får och bör vi i västvärlden göra? Är det vi, som har orsakat merparten av förändringarna i klimat- och ekosystem, som ska lösa det här? Eller ska vi hoppas att någon annan gör det? Ska inte utvecklingsländer ha rätt att komma ikapp vår välfärd? Och i hur hög utsträckning kan vi fortsätta på samma sätt som nu? Diskussionerna om det här kommer förmodligen att vara intensiva”, säger Martin Hedberg. ”Vi kommer antagligen också att se en diskussion inom nationer, för där kommer det både att finnas individer och företag som anser sig ha sin fulla rätt att fortsätta som nu, och andra som tar ansvar.”

LÄS OCKSÅ: När våra barn blir vuxna – en planet i klimatkaos? 

Bättre liv – om vi lyckas ställa om

Glad förälder kramar glad bebis bland höstfärgade träd.

Foto: Shutterstock

Vi vet inte exakt vad klimatförändringarna kommer att leda till. Men när vi gör vad vi kan för att minska effekterna får vi mer meningsfulla liv som är mer i samklang med naturen, tror meteorolog Martin Hedberg.

Martin Hedberg vill inte ge en dystopisk bild av vår, och våra barns, framtid. Det finns nämligen en parallell berättelse, säger han, en som är betydligt mer meningsfull än den som bara handlar om de problem mänskligheten står inför.

– Den berättelsen påstår inte att klimathotet inte finns, och den lovar inte att allt kommer att bli bra – men den skapar meningsfullhet åt våra liv på ett helt annat sätt än hittills.

Om vi lyckas ställa om samhället till max 1,5 eller 2 graders ökning av medeltemperaturen har vi förmodligen också lyckats bryta de destruktiva mönster som idag bidrar till bland annat utrotning av många växt- och djurarter och åsidosättanden av mänskliga rättigheter, menar Martin Hedberg.

– Och då slipper vi inte bara en massa klimatproblem – i många avseenden får vi också bättre liv. Vi kommer att se annorlunda på vår relation till naturen, vi kommer att leva för att skapa bra förutsättningar för liv istället för att utnyttja naturen. Det kommer att skapa en känsla av meningsfullhet.

Läs mer om klimatet:

• Klimatkrisen – vad kan vi göra?

• Parisavtalet, global uppvärmning och klimatmål – så här funkar det

Martin Hedberg är meteorolog och arbetar bland annat med att analysera klimatforskning och utbilda och föreläsa om klimatförändringar för allmänhet, myndigheter och privata företag, samt som rådgivare i frågor om extremväder, klimat och hållbarhet åt aktörer inom energi-, försäkrings- och bankverksamhet. Martin Hedberg är också skogsägare samt styrelseledamot i Omställningsnätverket och Telge Energi Vind.