Klamydia påverkar män också

Även mäns förmåga att skaffa barn påverkas negativt av klamydia.

Även mäns förmåga att skaffa barn påverkas negativt av en klamydiainfektion.

Kvinnor kan bli sterila av könssjukdomen klamydia, det är känt sedan länge. Men att även mäns fruktsamhet kan påverkas är ny kunskap.
Forskare har studerat 244 par vid Norrlands universitetssjukhus som länge har försökt men inte lyckats bli med barn.
Chanserna till en graviditet var 33 procent lägre hos de par där mannen var eller tidigare hade varit smittad med klamydia, visade det sig.
Nästan var fjärde infertil kvinna och var femte infertil man bar på antikroppar som påvisar en tidigare eller en pågående klamydiainfektion. Och trots att ingen i studien kände några symtom visade det sig att mer än 13 procent av de ofrivilligt barnlösa som hade bakterieantikroppar också bar på en aktiv sjukdom.
– Det här är ett viktigt fynd. Det visar att även par som lever i stabila förhållanden kan bära på smittan utan att veta om det och att de har anledning att testa sig, säger Jan Olofsson, docent i obstetrik och gynekologi vid Fertilitetscentrum AB på Carlanderska i Göteborg, till GP.
Studien presenteras i det kommande numret av medicintidskriften Human Reproduction.

Källa: Dagens Medicins internetupplaga/TT/GP