Kikhostan ökar

Antalet fall av kikhosta har tredubblats sedan förra året.

Antalet fall av kikhosta har tredubblats i storstäderna sedan förra året.

Antalet fall av kikhosta ökar kraftigt. Till och med november har 1 363 fall konstaterats i Sverige. Förra året hittades 602 fall.
En orsak till ökningen kan vara det vaccinationsuppehåll som varade mellan 1979 och 1995.
Smittskyddsinstitutet uppmanar särskilt spädbarnsföräldrar att vara vaksamma.
– Ofta är det ädre ovaccinerade syskon som är bärare av kikhosta och kan smitta spädbarn. Därför bör föräldrar vara uppmärksamma på infektioner med långvarig hosta. Dessutom bör man inte skjuta upp vaccineringen, som görs vid tre månaders ålder, säger Eva Netterlid, sektionschef för vaccinprogrammet vid Smittskyddsinstitutet.
Men även om antalet fall av kikhosta ökar sä är det långt ifrån den nivå vi hade före 1996, under vaccinationsuppehållet. Då hade vi tio gånger så många fall.

Källa: Metro