40 procent fler kejsarsnitt

Andelen kejsarsnitt ökade med 40 procent under perioden 1990–2001.

Kejsarsnitten har ökat i hela den industrialiserade delen av världen.
I Sverige var andelen kejsarsnitt 16,6 procent år 2001. Det är en ökning med omkring 40 procent sedan 1990, men fortfarande lågt internationellt sett.
Förändringar i befolkningen kan ha stor betydelse för kejsarsnittsfrekvensen, konstaterar Socialstyrelsen i rapporten Kejsarsnitt i Sverige 1990–2001. Till exempel löper äldre mammor, förstföderskor och kvinnor med högt BMI (Body Mass Index) en kraftigt ökad risk att förlösas med kejsarnitt.
Under 90-talet steg medelåldern bland födande kvinnor kraftigt. Samtidigt ökade andelen kvinnor med övervikt kraftigt.
I rapporten ingår en delstudie som har undersökt huruvida snittade mammor utsätts för ökade risker, en fråga som blir extra aktuell i och med den ökade kejsarsnittsfrekvensen.
Snittade kvinnor löper en ökad risk att drabbas av vissa komplikationer, konstaterar rapporten men för den enskilda kvinnan är riskökningen fortfarande liten.