Kejsarsnitt fortsätter öka

Andelen kvinnor som föder barn med kejsarsnitt är nu uppe i 17 procent, enligt färsk statistik från Socialstyrelsen.

I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet var andelen kejsarsnitt omkring 12 procent bland kvinnor som födde ett barn. Den siffran har nu stigit till nära 17 procent.

Bland kvinnor som föder fler än ett barn har andelen kejsarsnitt ökat ännu kraftigare. Bland dem var det i mitten av 1970-talet omkring 10 procent som födde med kejsarsnitt. Den andelen har nu ökat tlll drygt hälften; 56 procent.

Bland förstföderskor utan riskfaktorer och med okomplicerad graviditet skiljer sig andelen kejsarsnitt  mellan olika delar av landet. På Gotland och i Gävleborg är andelen kejsarsnitt inom denna grupp 15,8 respektive 15,5 procent, medan den i Värmland och Skåne bara är 5,8 respektive 5,9 procent. Riksgenomsnittet är 10,6 procent.

Socialstyrelsens nya statistik gäller år 2005.