”Förskolan bevarar könsroller”

Regeringsrapport föreslår förändringar

Ny rapport till regeringen: Förskolan tvingar in barn i gamla könsroller.

Pojkar får tränga sig före i matkön. Pojkar får avbryta sina kompisar. Och pojkar slipper hjälpa till om de säger att de ska leka färdigt först. Men inte tjejer, de får tillsägelser om de gör samma sak. Och fortfarande är det killarna som är i snickarrummet och tjejerna som är i dockrummet.
Skolor och förskolor är skyldiga att ge alla barn samma möjlighet att utvecklas utan att hindras av traditionella könsroller, enligt skollagen. Detta efterlevs inte, enligt Anna Ekström, Sacos ordförande och ordförande i den statliga delegationen för jämställdhet i förskolan.
– Egentligen handlar det inte bara om jämställdhet. Det handlar om att förskolan ska fungera bra för alla små barn, säger hon.
Små förändringar kan göra stor skillnad, menar hon.
– Det kan vara en så enkel sak som att slå ihop dockrummet med snickarrummet så att ingen känner sig begränsad eller tvungen att välja det ena. Man ska aktivt uppmuntra barnen att leka med olika saker.
Ett annat mål är att fler i personalen ska utbildas i genusfrågor. 2012 ska en på 25 anställda vara utbildad genuspedagog.
Rapporten innehåller inga nya lagförslag, däremot flera förslag på förbättringar. Bland annat vill man få intresset för förskolan att öka bland pojkar och män, samt att lärarhögskolorna ska förbättra sin utbildning i jämställdhet.

Källa: Aftonbladets internetupplaga