Jämställda – fler barn

Chansen att ett par ska få ett andra barn kan öka om de är jämställda.

Chansen att ett par ska få ett andra barn kan öka om de är jämställda.

Om mannen utför åtminstone hälften av hushållsarbetet är sannolikheten att paret kommer att få ett andra barn 81 procent. Om kvinnan står för huvuddelen av hushållsarbetet är sannolikheten bara 74 procent, har amerikanska forskare funnit.
Forskarna från Brown University har studerat 265 gifta, yrkesarbetande par. Männen och kvinnorna fick rapportera hur mycket tid per vecka de spenderade på sådant som att laga mat, handla och städa.
Bland jämställda par där kvinnorna utförde mindre än 54 procent av hushållsarbetet var det högst troligt att ett andra barn skulle komma inom de närmaste fem åren, kom forskarna fram till.
Par som fördelade hushållsarbetet mer traditionellt, det vill säga att kvinnan utförde mer än 84 procent av hushållsarbetet, skaffade ofta ett andra barn, medan par som inte hade rett ut hur hushållsarbetet skulle fördelas hade minst sannolikhet att få ett andra barn. Sannolikheten sjönk till exempel till 55 procent om kvinnan stod för mellan 54 och 84 procent av hushållsarbetet.

Källa: BBC News