”Ingen ökad risk med kejsarsnitt i Sverige”

Kejsarsnitt innebär ingen ökad risk, enligt svensk forskare.

Inget tyder på att barn som föds med kejsarsnitt i Sverige löper större risk att dö, enligt svensk forskare.

De amerikanska forskningsrönen om att snittade barn löper tre gånger så hög risk att dö stämmer inte för svenska förhållanden, anser Karin Källén vid Lunds universitet.
– I Sverige har jag tittat på mortalitet (dödlighet, reds anm.) vid ett flertal tillfällen. Det är lite olika design på olika studier. Något starkt samband har jag absolut inte kunnat se, säger hon.
Hon har ännu inte hunnit ta del av den amerikanska studien, men tror att det finns flera orsaker till skillnaderna mellan USA och Sverige, bland annat att det kan skilja i eftervården.
Charlotta Grunewald, överläkare på Södersjukhusets kvinnoklinik, anser dock att den amerikanska studien är oroväckande, och att det finns all anledning att titta närmare på den.
– Jag tycker att alla studier som görs av den här storleken och på det här noggranna vetenskapliga sättet måste man beakta resultatet av, säger hon.

Källa: Sveriges Radios hemsida