Ingen fara om mamma mår dåligt

Depression och ångest under graviditeten påverkar inte barnet.

Depression och ångest under graviditeten påverkar inte barnet, enligt ny forskning.

Depression och ångest påverkar varken barnet eller leder till fler allvarliga kroppsliga komplikationer under graviditet, förlossning eller efteråt.
Det konstaterar Liselott Andersson, specialistläkare vid kvinnokliniken på Sunderby sjukhus, i en avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet i början på december.
Liselott Andersson har studerat psykisk ohälsa under graviditet i en grupp på 1 555 kvinnor, varav 220 hade en eller flera psykiatriska diagnoser.
De kvinnor som hade depression och/eller ångest led oftare av graviditetsillamående och var sjukskrivna i högre grad, visade det sig. De sökta oftare till specialistmödravårdsmottagningar, särskilt på grund av förlossningsrädsla och livmodersammandragningar. Dessutom var planerat kejsarsnitt vanligare bland dem.
Däremot kunde man inte se något samband mellan psykisk ohälsa och allvarliga kroppsliga komplikationer, vare sig under graviditeten, vid förlossningen eller efter förlossningen.
Depression och ångest under graviditeten påverkade inte heller det nyfödda barnet.