I huvudet på en pappagruppsledare

Pappagruppsledaren Carl Festin vill inspirera pappor till att vara hemma mer med sina barn.

Text: Mia Coull

När Carl Festin i Östersund hade fått sitt fjärde barn tyckte han att han samlat på sig erfaren­heter som kunde vara till nytta för andra pappor. Därför nappade han när bvc sökte pappa­gruppsledare. Ett av målen med verksamheten är att inspirera pappor att ta ut mer föräldra­ledighet.
Vi ställde 12 frågor om faderskap till honom.

Behöver papparollen diskuteras?
– Många pappor famlar i sin papparoll och frågar sig: Vad har jag för förväntningar på mig från omgivningen, vilka har jag på mig själv – och vad vill jag? Under stress kan man känna att man inte lever upp till egna förväntningar om hur man vill vara som pappa.
– Det goda faderskapet är, som jag ser det, att ge sig tid att lyssna på barnen och att prata med dem. Vi får i dagens samhälle väldigt lite tid med våra barn. Helt plötsligt är de vuxna och man undrar: Vad hände?
– Njut av tiden du har med dina barn och försök släppa prestationsångesten och tankar om att man måste hitta på en massa saker. Det behövs inte alltid. Det räcker bra att bara vara tillsammans hemma, gärna utan att tv:n är på.
 
Vad formar papparollen tror du, vilka påverkar oss?
– Den egna uppväxten och vad man har med sig i bagaget från den, frågor som ”hur var min egen pappa mot mig?” Man tar med sig det positiva och vill föra det vidare, och förbättrar sådant man tyckte var mindre bra.
– Sedan tar man naturligtvis intryck av andra föräldrar som är i samma situation som en själv och har barn i samma ålder.
– Man kan inspireras av vänner. Det som är bra fastnar. Det som är dåligt har man distans till. På så sätt utvecklas man hela tiden i sin roll som pappa.

Hur pratar du om föräldraledighet med papporna?
– Jag talar inte om hur de ska göra eller tänka. Min åsikt är att man som pappaledig behöver känna sig till freds med sin roll, att det här är något jag verkligen vill göra.
– Kan man släppa allt runt omkring och prioritera bort jobbet ett tag utan att känna att man förlorar något, har man förutsättningar att bli en bra och närvarande pappa. Att vara föräldraledig bara för att omgivningen och samhället kräver det för att man ska kvalificera som en god far, är nog inte så bra. Då tillfredsställer man ju någon annans behov, menar jag.

Varför delar inte fler pappor på föräldraledigheten?
– Det finns flera förklaringar. Dels tror jag inte att mammor är så benägna att släppa ifrån sig av ledigheten och att pappan därför inte vill trycka på för att slippa konflikter.
– Han kan själv vara bekväm i sin roll som ”familjeförsörjare”, och inte vilja ändra på det genom att vara hemma halva tiden med barnet.  
– Sedan finns en fysisk koppling. Så länge mamman ammar är det hon som är hemma.
 
Kan pappan välja hur mycket förälder han vill vara?
– Min uppfattning är att de flesta fäder skulle vilja vara hemma mer med sina barn. Statistiskt sett vill fler pappor än i dag vara föräldra­lediga. Men vill pappan vara hemma mer med barnet, måste han kunna motivera det för barnets mamma, om hon trivs med att vara föräldraledig.
– Politiker tvistar kring om samhället ska tvinga män till att ta ut mer föräldraledighet. Men familjelivet ska inte detaljstyras, tycker jag, föräldrarna ska få välja själva.

Hur mycket föräldraledighet tog du själv ut med dina barn?
– Någon månad med de äldre barnen eftersom jag tills helt nyligen varit egen företagare. Med yngsta sonen tog jag ut tre, fyra månader.  
– Som egen företagare är det svårt att ta ut en längre, sammanhängande ledighet. Stänger man ett halvår har man inga kunder kvar.
– Samtidigt kan den som är egen företagare lättare styra sin tid än den som är anställd, man har en annan frihet och kan pussla så det funkar att vara hemma med sjuka barn.
 
Hur kul är det att vara föräldraledig?
– Det är kanske inte är så kul gå hemma och sköta vardagssysslor och totalt ägna sig åt en bebis. Man kan sakna kontakt med andra vuxna och känna sig isolerad. Därför brukar jag rekommendera papporna att vara ute mycket och promenera, kanske gå till någon park eller öppen förskola. Sedan finns det i alla fall i vår kommun så kallade familjecentraler där man kan träffa andra vuxna på dagarna.
– En poäng med pappagrupper är att papporna bygger upp ett kontaktnät med andra som kommer att vara föräldralediga samtidigt. Att som man komma in i en mammagrupp på bvc och få del av deras sociala gemenskap kan vara svårt.

Vilka vanliga tankar och funderingar kan blivande pappor ha?
– Jag har ett tema för varje träff som vi pratar kring. Min roll är att få papporna att prata kring det ämne som jag har valt. Det kan vara delaktighet under graviditeten, hur man kan för­bereda sig mentalt på förlossningen och att skapa en egen relation till barnet. Jag lär mig snabbt namnen på papporna i gruppen för att kunna fråga ”Hur är det för dig?”, ”Vad tycker du?”.
– Många blivande pappor känner sig inte så delaktiga under graviditeten. De ligger fysiskt efter mamman. För henne är det ju så påtagligt att någon växer och sparkar i hennes kropp.
– Papporna kan ha svårt med att leva sig in i hur det är att vara gravid och föreställa sig hur det känns. Den blivande mamman kan då känna att hennes partner är oengagerad. Kanske läser han pliktskyldigt böcker och tidningar bara för att hon vill det. Pappan kan känna att han inte kan göra så mycket förrän bebisen kommer, och vara mer inställd på leveransdatum. Några veckor innan förlossningen kan han vakna till liv och tänka att nu är det snart allvar… Men det omvända finns också, att pappan är väldigt engagerad, nästan mer än den blivande mamman.
– Jag pratar även om hur papporna kan ta plats i familjen när barnet kommit, så att det inte bara blir bara mamma och barn när hon är föräldraledig. Ett sätt är att varje dag ta en promenad med barnet efter jobbet och på så sätt utveckla en relation med barnet och samtidigt ge mamman lite vila och egen tid.

Blir det färre skilsmässor under småbarnsåren om papporna är med och delar på föräldraledigheten?
– Jag är ambivalent till det synsättet. De fäder som är hemma har kanske redan från början en väldigt bra relation till sin partner och sitt barn, vilket gör att förhållandet har bättre chans att lyckas. Därför är det svårt att säga om detta är något mätbart.

Hur uppfattar du dagens pappor?
– De kommer till pappagruppen med höga ambitioner kring föräldrarollen, och tankar om hur de vill vara. Alla har ambitionen att vara bra pappor. Ska jag jämföra med tidigare generationer är dagens män mer aktiva som föräldrar.

Är papparollen i dag olik den som våra egna pappor hade?
– För de yngre papporna skiljer det nog inte lika mycket som för mig, som är lite äldre. När jag fick mitt första barn var föräldra­ledighet något nytt, det fanns en pappamånad som jag tog ut. I dag tar papporna ut mer.
– Med min egen pappa var det inte aktuellt med någon föräldraledighet. Han var inte inblandad i omvårdnaden av småbarn. Först när jag var fem, sex år började vi ha en egen relation, utan mamma. Då fick jag följa med pappa ut när han arbetade på jordbruket.   

Hur har du format din egen papparoll?
– Jag har på senare år, med mina yngre barn, engagerat mig mycket i barnens fritid och tränar dem i friidrott och fotboll. Det är väl använd tid tycker jag eftersom jag får vara tillsammans med mina barn då.

Fakta/Pappagrupper

Pappagrupper är en del av föräldrautbildningen på flera håll i landet. På mvc och bvc ska såväl mamman som pappan erbjudas att delta i föräldrautbildning.
I Stockholm beslöt Hälso- och Sjukvårdsnämnden nyligen att pappagrupps-verksamheten ska permanentas på samtliga mvc och bvc i länet.
Fråga om det finns särskilda pappagrupper där du bor. Om inte, föreslå att sådana ordnas.

Källa: www.pappagrupperna.se

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 6/2007