Hur ska han få faderskapet fastställt?

Hur får en pappa, som vistas illegalt i Sverige, sitt faderskap fastställt? Experten ger råd.

Fråga:

Min vän bor illegalt i Sverige, men hans flickvän har ett permanent uppehållstillstånd i landet. De väntar nu barn tillsammans, och jag undrar hur min vän ska få faderskapet fastställt? Och kan barnet använda sin pappas efternamn i sådana fall?

/Angående faderskap

Svar:

Av din fråga förstår jag att din vän och hans flickvän inte är gifta. Hade de varit det skulle mannen automatiskt ha blivit barnets pappa, även om de inte bor tillsammans. Men nu handlar det alltså om en ogift kvinna som tillsammans med sitt barn kommer att bo i Sverige. Då är socialnämnden skyldig att utreda och fastställa faderskapet.

Du skriver att din vän vistas illegalt i Sverige, och förmodligen bor han inte med mamman idag. Detta hindrar inte att socialnämnden kommer att försöka fastställa faderskapet på ett sedvanligt sätt. I det här fallet är också barnets intresse av att få faderskapet fastställt överordnat beslutet att utvisa din vän, som jag ser det. Därför utgår jag ifrån att nämndens utredare inte kommer att informera polismyndigheten om de möten och samtal som kommer att äga rum. Din vän ska därför inte behöva vara orolig för att bli gripen när han bekräftar faderskapet.

När det gäller namnfrågan antar jag att de blivande föräldrarna inte har samma efternamn. Men om så är fallet får de välja vilket av deras efternamn som barnet ska bära. Låter de bli att välja får barnet mammans efternamn. Detta efternamn kan barnet senare byta mot pappans efternamn genom en anmälan till Skatteverket.

/Tomas Törnqvist, socionom samt ansvarig utgivare för webbplatsen socfamratt.se.