Hur blir vårt barn trespråkigt?

Hur blir vårt barn trespråkigt?

Fråga

Jag är arab, min man österrikare och vi bor i Sverige. Jag kan inte tyska, han kan ingen arabiska, men vi talar perfekt svenska båda två. Hur gör vi för att överföra alla tre språken till vårt barn som kommer om några veckor?

Undrande

Svar

Språkutvecklingen för ett tvåspråkigt barn tar lite längre tid än för ett enspråkigt barn, att lära tre språk fördröjer språkutvecklingen något ytterligare men är inte svårare för barnet. Det bästa sättet att lära ett barn flera språk är enligt principen ”en person – ett språk”.

Om du konsekvent talar arabiska och din man lika konsekvent talar tyska med barnet och svenska med varandra får barnet tillgång till alla tre språken. Alla andra talar ju dessutom svenska med barnet och det kommer att bli mer och mer omgiven av svenskan.

Tala alltid till barnet på era respektive språk, även om ni är tillsammans med svensktalande och själva växlar språk när ni talar med dem och varandra.

Lite längre fram kommer ni att märka att  barnet kommer att blanda och växla mellan språken, det är vanligt och inte tecken på att barnet inte kan hålla isär dem. Det flerspråkiga barnet har en annan typ av språklig förmåga jämfört med enspråkiga barn. Majoriteten av världens barn är faktiskt flerspråkiga eftersom man i de flesta delar av världen talar fler språk, ofta ett lokalt och ett internationellt.

Kerstin Thuresson, logoped