Tidigt hörseltest kan rädda tal

Hörseltest redan på BB kan hjälpa barn som hör dåligt.

Hörseltest redan på BB kan hjälpa barn som hör dåligt.

Varje år föds över hundra barn i Sverige som hör så dåligt att de behöver hörapparat. Barnen hinner i genomsnitt bli nästan tre år gamla innan de får en diagnos.
Idag får de flesta barn i Sverige sitt första hörseltest någon gång mellan sju och tio månaders ålder. Det så kallade Boeltestet kräver att barnet är vaket och samarbetar.
Många hörselskador missas.
Men tekniken för att testa hörseln på nyfödda fungerar även om barnet sover, visar en ny rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Metoden är dessutom bättre på att hitta de barn som behöver hjälp.
Leif Hergils, huvudförfattare till rapporten och överläkare på öronkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, tycker att det är uppenbart att alla barn borde testas redan på BB.
Om barnet tidigt får en diagnos på sin hörselskada kan det få hjälp att öva upp språket.
Det finns hörapparater för barn som bara är några månader gamla. De som är helt döva kan få ett cochleaimplantat, en apparat som omvandlar ljud till elektriska signaler i innerörat.
Tidig teckenträning kan också hjälpa barn att komma i gång med språket.

Källa: DN:s internetupplaga