Hörapparat skräddarsys till spädbarn

Ny metod kan ge individuellt anpassade hörapparater.

Tack vare ny metod kan spädbarn få individuellt anpassade hörapparater.

På Universitetssjukhuset i Malmö har man utvecklat ett nytt hörseltest som ger möjlighet att anpassa hörapparater till spädbarn från tre månaders ålder.
Tack vare denna metod kan hörselskadade barn få individuellt anpassade hörapparater.

Källa: DN