Högre födelsetal i Sverige

Tack vare familjepolitiken har Sverige högre födelsetal än Sydeuropa.

Tack vare familjepolitiken har Sverige högre födelsetal än Sydeuropa, enligt forskare.

I en ny rapport om välfärdsutvecklingen inom EU konstaterar tre forskare att Sverige fortsatt ligger i topp. Skälet till det är, enligt professorerna Joachim Vogel, Stefan Svallfors och Thöres Theorell, att Sverige har satsat på arbetsmarknads- och familjepolitiken.
Den utbyggda familjepolitiken har också medfört att födelsetalen i Sverige har gått om Sydeuropas. Skälet till det är att en mycket hög andel kvinnor i Sverige och övriga Norden arbetar, samtidigt som en offentligt finansierad barntillsyn och en föräldrapenning gör det möjligt för dem att bilda familj.
I Sydeuropa däremot sjunker födelsetalen kraftigt och ligger nu långt under Sveriges. Förklaringen till det är, enligt forskarna, en ökande konflikt mellan värderingar, bland annat kvinnors krav på karriär, och en familjepolitik som inte följer värderingarna.

Källa: DN