Hjälmtvång = färre huvudskador bland barn

Sedan "hjälmlagen" infördes 2005, har huvudskadorna efter cykelolyckor nästan halverats bland barn. 

Färre barn behöver vårdas på sjukhus för huvudskador efter cykelolyckor, sedan lagen om hjälm för alla under 15 år infördes 2005. Det visar siffror från Socialstyrelsen som Dagens Nyheter har tagit fram. Mellan 2005 och 2014 var minskningen 43 procent. 

Fler barn (och vuxna) har hjälm

Ett skäl sägs vara att cyklandet i Sverige generellt har minskat. Men den stora förklaringen anses vara att fler barn har hjälm när de cyklar nu. Även bland vuxna har huvudskadorna efter cykelolycklor blivit färre. De har minskat med 32 procent sedan 2005, enligt statistiken. 

– Det är intressant med ”smittoeffekten” bland vuxna. En förklaring skulle kunna vara att föräldrar vill föregå med gott exempel. Den utvecklingen är förstås positiv, säger Maria Melkersson, utredare på myndigheten Trafikanalys till Dagens Nyheter.