Vilken bilbarnstol du väljer kan bli livsavgörande för ditt barn vid en krock. Vårt test av 9 vanliga modeller visar nämligen att alla stolar INTE är lika säkra. Här är resultatet!

Alla bilbarnstolar som säljs måste klara vissa krav och tester. Men när Vi Föräldrar och Testfakta ökar kraven hittar vi tydliga skillnader i hur bra stolarna är på att skydda barnet. Med hjälp av brittiska TRL, som forskar på krock­säkerhet har vi testat åtta bakåtvända bilbarnstolar som är vanliga på den svenska marknaden. Vi testade också en ­framåtvänd stol, som vunnit tester i ­Sydeuropa, för att jämföra. Stolarna frontalkrockades i 50 kilometer i timmen med en häftigare inbromsning än standard. Stolarna utsattes också för en sidokollision i 24 ­kilometer i timmen. Den docka som ­användes i testet motsvarar ett barn på 18 månader.

 – Testet visar först och främst hur viktigt det är att välja en bakåtvänd stol. De krafter som nacke och mage får ta emot vid en frontalkollision är direkt livsfarliga med den framåtvända stolen, säger Anders ­Kullgren, professor i trafiksäkerhet och forskningschef på Folksam, som fått titta på mätresultaten.

Lutningen på bilbarnstolarna

Men det skiljer också en hel del mellan de bakåtvända stolarna i testet. Vid frontal­kollisionen reducerar Axkid och Biltemas stolar kraften som når nacken fyra till fem gånger mer än stolen från Be Safe, som i övrigt hade mycket bra resultat. Förklaringen är lutningen på stolarna, ­enligt Anders Kullgren, som tittat på testbilderna.

– Det är tydligt att Biltemas och Axkids stolar är mer upprätta vilket ger bättre skydd för nacken. Samtidigt kan jag tycka att Biltemas stol sitter väl upprätt och ­risken är att barnets huvud faller framåt, vilket inte heller är bra.

Stolarna är monterade enligt tillverkarnas instruktioner. Men man kan också själv justera stolsvinkeln eller ändra lutningen med hjälp av stolsbenet.

– Självklart bör man följa ­instruktionerna, men det är viktigt att ­lutningen inte blir för stor. Vinkeln bör inte vara mer än 30 grader från vertikalt läge. Och man ska till exempel inte försöka luta stolen för att barnet ska kunna sova bättre, säger Anders Kullgren.

Framåtvänd bilbarnstol ger ett dåligt skydd

Alla bakåtvända stolar får ändå godkänt vid frontalkollisionen som är klart viktigast. Denna typ av krockar är vanligast och får oftast en allvarligare utgång.

Som referens i Testfaktas test på nästa uppslag testades även en framåtvänd ­bilbarnstol. Den ger ett dåligt och icke-godkänt skydd vid frontalkrock. Observera att denna skaderisk sannolikt gäller för alla framvända bilbarnstolar; inte bara för märket och modellen i testet på ­nästa sida.

Stor skillnad vid sidokrock

 Men även en krock från sidan kan vara farlig och här skiljer det desto mer mellan stolarna. Skyddet vid sidokollision testades enligt den nyare standarden R129 som hälften av ­stolarna i testet är certifierade för. Dessa stolar får också generellt ­bättre resultat vid krock från sidan och de har framförallt bättre skydd för ­huvudet. Sämst skydd för ­huvudet har Biltema och Britax som båda ligger 30 procent över gränsen för när det börjar bli farligt.

– Det beror på att sidoskydden inte har lika bra energiupptagning och att de inte lyckas hålla kvar huvudet i stolen lika bra, säger Anders Kullgren.

När det gäller nackskyddet vid sidokrock är det en annan stol som sticker ut som klart sämre. Concord har bland de bästa skydden vid en frontalkollision, men vid en krock från sidan blir dragkraften i nacken hög. Enligt laboratoriet gled huvudet ut sidoskyddet vid smällen, vilket inte är ­förvånande, enligt Anders Kullgren.

– Jämför man Concord med Cybex som har bäst nackvärden, är skillnaden ­slående. I Cybex är huvudet helt omslutet av stolen, medan Concord har ett separat ­huvudskydd som är för litet, säger han.

De dåliga resultaten vid sidokrocken gör att Concord bara slutar på delad andraplats i testet. Bäst i test blir i stället stolen från Cybex med genomgående bra resultat vid båda krockarna. Cybex är dessutom lättast att montera och använda.

Det här undersökte vi

1. Vilken bilbarnstol klarar en krock bäst?

Bilbarnstolarna krockades fram­ifrån i 50 ­kilometer i timmen och från sidan i 24 ­kilometer i timmen. I stolen satt en docka som motsvarar ett barn på 18 månader. Vid krockarna mättes de krafter och våld som barnets olika kroppsdelar utsätts för: huvud, nacke, bäcken, bröstkorg och mage. Krocktesterna utfördes enligt standarden R129, men med förhöjd krockpuls (25-32 g) vid ­frontal­kollisionen. Alla stolar var monterade enligt tillverkarens instruktioner under testet.

2. Vilken bilbarnstol är lättast att använda?

En panel jämförde hur lätta bilbarnstolarna är att ­installera och hur lätt det är att ­spänna fast barnet så det sitter säkert.

Krocktest av bilbarnstol

Här förbereds test av en frontalkrock. Foto: Geoff Helliwell

Test av krock i bilbarnstol

Hur säker är bilbarnstolen vid en sidokrock? Foto: Geoff Helliwell

Så här har betygen i testet tagits fram

När vi har testat bilbarnstolarna har vi utgått från gräns-och riktvärden, från aktuell forskning, för när det finns risk för allvarliga skador på barnets kroppsdelar vid en krock.

Gränsvärdena är:

  • Huvud: 70 g-krafter.
  • Nacke (dragkraft): 1 080 newton.
  • Bröstkorg: 55 g-krafter vid frontalkollision.
  • Mage: 1 bar.

Stolar med mätvärden som ligger mer än 10 procent över ovanstående gränsvärden har fått poängavdrag. Som mest har en bilbarnstol fått 3 minuspoäng (mer än 30 procent över gränsvärdet).

… och vägts ihop!

Vi har tagit reda på hur den senaste krock- och olycksstatistiken, samt forskningen, ser ut; vilka kroppsdelar som lättast skadas och var skadorna blir allvarliga. Utifrån det har vi sett vilka betyg på skydd hos en bilbarnstol som bör väga tyngst:

  • Frontalkollision: Skydd för huvud 32 %, nacke 30 %, bäcken 14 %, bröstkorg 14 %, mage 10 %.
  • Sidokollision: Skydd för huvud 32 %, nacke 30 %, bäcken 24 %, bröstkorg 14 %.

I slutbetyget har skydd vid frontalkollision, som är den mest allvarliga, viktats tre gånger högre än skydd vid sido­kollision.

Bilbarnstolar test 2016

Stort test!