Frågor & svar om bilbarnstolstestet

Läs mer

Här kan du ladda ner krocktestet:

>> Test av bilbarnstolar

Efter testet av bilbarnstolar i Vi Föräldrar nummer 7 har många oroliga läsare hört av sig.
Vi har ställt frågor till Akta, som fick två av sina stolar diskvalificerade, och till testlabbet VTI.

Text: Mia Coull

Vad har Akta Graco att säga till oroliga föräldrar om stolarnas säkerhet?
– Du som har en av dessa stolar, behöver inte vara orolig, eftersom stolarna är godkända enligt lag och därmed uppfyller säkerhetskraven, säger Catherine Reimer, marknadschef vid Akta Graco.
– Barn i godkänd, bakåtvänd stol sitter säkert. Jag har själv en dotter på 13 månder och kommer att fortsätta använda min Akta Graco-stol.
Enligt en läsare menar Akta att stolarna var felanvända i testet – var de det?
– Stolarna är testade på ett sätt som de inte används på i verkligheten, anser Catherine Reimer. Stolen måste monteras så att barnets ben får plats. En treåring kan inte sitta på det viset som stolen monterats i testet, utan får knäna vid näsan då.
Tommy Petterson, laboratoriechef vid krock­säkerhetsgruppen på VTI, som utförde testet, svarar att stolen inte var felmonterad:
– Det finns olika sätt att montera Akta Cosmic XTP på. Den kan enligt manualen placeras antingen uppe på sätet eller med ”klacken” nedanför sittdynans framkant. Enligt min bedömning så förordas inte någon av monteringssätten, så utifrån det valdes ett av två monteringssätt (gällande ”klacken”) slumpmässigt ut och testades på det sättet.
På frågan om det är möjligt för en treåring att sitta i en stol monterad på det viset svarar han:
– Vid provningen användes en docka som heter P3, som väger 15 kilo, vilken ska motsvara ett treårigt barn. Vid provningen är det cirka 30–35 cm mellan dockans knän och dockans näsa.
Det finns alltså, enligt manualen, flera sätt att placera stolen på sätet, varav inget förordas. Hur ska jag bete mig som förälder för att mitt barn ska åka säkert?

– Man använder den montering som passar barnet och bilen bäst, säger Catherine Reimer och fortsätter:
– För att klara ett överlasttest med samma förutsättningar som Vi Föräldrars test, ska man montera Akta Cosmic XTP med klacken nedanför säteskanten på bilen och använda banddragning med clips. Gör man på det viset, klarar även Cosmic-stolen den typ av överlasttest som gjordes i Vi Föräldrar, säger Catherine Reimer och hänvisar till ett eget test som Akta Graco gjort hos VTI den 12 maj i år.
Även Akta Duo-stolen ska monteras som ovan om barnet väger mer än tio kilo, enligt Sten-Åke Kjellstedt, områdeschef för Akta Nordenn. Något som kommer att förtydligas i manualen. Akta Duo är inte omtestad hos VTI. Men enligt Sten-Åke Kjellstedt har Akta Duo-stolen omtestats på företagets egen krocktestbana i Finland, och ska då ha klarat ett överlast-test – när den monterades som ovan.
Kommer Akta att förändra sina bilbarnsstolar?
– Inte i dagsläget. Vi på Akta Graco får ta en diskussion om var vår gräns ska gå, hur tufft en stol ska testas. Gränsen flyttas ju hela tiden, säger Catherine Reimer.
Flera läsare har hört av sig till Vi Föräldrar och varit besvikna för att de köpt prisnedsatta Akta Graco-stolar veckorna innan testet publicerades. Några undrar om Akta Graco medvetet ”dumpat” priset?
Så är det inte, enligt Catherine Reimer.
– Ofta köper stora kedjor på sig ett parti stolar som kanske har utgående klädslar, men som i övrigt är lika bra som våra nya stolar, och som de säljer billigt under kampanjer.

”Bilbarnstolen räddar liv!”

Claes Tingvall, Vägverkets Trafiksäkerhetsdirektör och ordförande för Euro NCAP som gjort krocktester sedan 1997 – ska föräldrar oroa sig för att de bakåtvända bilbarnstolarna som inte klarade överlast-testet är farliga eller dåliga?  
– Nej. Däremot ska de ställa krav på att stolstillverkare gör allt som står i deras makt för att göra stolarna ännu bättre. Det betyder inte att de testade stolarna är dåliga. De räddar liv! De testade stolarna är bra, men en del kan bli bättre.
Behövs tuffare standardprovning av bakåtvända bilbarnstolar, är den gamla omodern?
– Ja. Gällande standard har inte hängt med sin tid utan är väldigt gammal. Uselt är att man inte mäter vilka krafter provdockans nacke och skalle utsätts för.  
I en tidigare intervju menar du att om de testade bilbarnstolarna monterats bakåtvända i framsätet (med frånkopplad airbag) hade fler stolar klarat det tuffa krocktestet. Men om den auktoriserade verkstaden vägrar koppla ur air-bagen, vad gör man då?
– Då tar man kontakt med importören och ber dem att lösa problemet.
En reaktion på testet är att provdockan, 15 kg, är för stor för att sitta bakåtvänd i baksätet, att benen inte får plats. Vilken betydelse har det i praktiken?
– Den synpunkten är inte relevant. Stolen används ju på det viset av både yngre och lättare barn.
Är testet orimligt avseende de G-krafter barnet utsätts för? Blir inte barnet alltför illa skadat vid en sådan inbromsning?
– Det behöver inte vara så. Testet utsatte stolar och docka för en extrem situtaion. Men sådana förekommer i verkligheten, även om den här typen av olyckor är ovanliga. Jag vet att barn i bakåtvänd bilbarnstol kan klara sådana krockar utan bestående men.

”Föräldrar placerar sina barn framåtvända för tidigt”

Följande information finns att läsa i det brev Akta Graco skickar till oroliga föräldrar som hört av sig till dem angående testet:

”Studier från verkliga olyckor (Wenäll, VTI; Malm, Folksam) visar med tydlighet att de största problemen är att många barn åker utan barnstol och att föräldrar placerar sina barn i framåtvända system för tidigt.
Risken att skadas ökar 5 gånger om ett barn placeras framåtvänd jämfört med bakåtvänd. Inte i någon kollision har det kunnat konstateras att barn i bakåtvända stolar har skadats eller dödats p g a att stolen gått sönder eller varit felaktigt monterad.
De få dödsfall med barn i bakåtvända stolar vi har i Sverige uppstår oftast i våldsamma kollisioner med tunga fordon där inga åkande överlever.
I verkliga olyckor kan också konstateras att just i kollisioner med högt våld är skillnaden mellan bakåtvända och framåtvända system avgörande för om ett barn ska klara livet eller ej.
I Sverige har ett antal frontalkollisioner uppmärksammats där barn dödats i framåtvända stolar p g a nack- och skallskador.”  

Så här gick testet till

I Vi Föräldrar 7 finns ett krocktest av bilbarnstolar. Stolarna har utsatts för en kraftigare krock än vad som krävs för att de ska bli godkända enligt gällande säkerhetsstandard, ECE R44. Detta för att bättre motsvara det krockvåld som, enligt statistik från senare år, varit vanligt vid trafikolyckor där barn skadats allvarligt eller omkommit.
Bilbarnstolarna testades på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut i Linköping). VTI är det laboratorium i Sverige som godkänner bilbarnstolar enligt gällande standard.
En krockdocka, motsvarande en ”genomsnittlig” treåring användes. Enligt bvc Knoppen i Stockholm är genomsnittlig vikt för en treårig flicka ungefär 15 kilo, och för en pojke cirka 15–16 kilo, vilket stämmer med provdockans vikt på 15 kilo.
Under testet lossnade två stolar från Akta Graco från sätet och slungades i väg.
De testade stolarna är monterade på ett godkänt sätt som är beskrivet i manualerna. Finns flera monteringssätt, och inget sätt förordas, är monteringen vid testet slumpvis utvald av VTI.