Teckna en barnförsäkring tidigt, helst redan på BB, mot både sjukdom och olycksfall. Ju längre du väntar, desto större är risken att försäkringsbolaget höjer premien.

Mellan 1 000 och 2 000 kronor per år. Det brukar en individuell barnförsäkring med ett försäkringsbelopp runt 1 miljon kronor kosta. Väl investerade pengar, tycker de som behövt använda den.

– Man tecknar framför allt en barnförsäkring för att ha ett ekonomiskt skydd vid de värre sakerna som kan hända, sådant man inte ens vill tänka på, till exempel att barnet får så allvarlig sjukdom att det aldrig kommer ut i arbetslivet, säger Camilla Bratt, tidigare på Konsumenternas försäkringsbyrå, som ger oberoende vägledning om försäkringar till privatpersoner.

– Om ett barn blir långtidssjukt när det är litet kan föräldern dessutom få en ersättning som drygar ut vårdbidraget.

Täcker inte sjukdom

För ett barn som blir invalidiserat och aldrig kommer att kunna jobba fullt ut kan försäkringen bli den grundplåt som ger barnet ett drägligt liv.

– Då rör det sig om stora engångssummor eller om månadsbelopp, beroende på vilken barnförsäkring du har, säger Camilla Bratt.

Räcker inte den vanliga försäkringen som alla vi medborgare har?

– Den allmänna sjukförsäkringen ger visserligen ett grundskydd mot sjukdomar och olyckor, men ersättningen är låg. Barn som invalidiseras och aldrig kommer ut i arbetslivet får leva på omkring 90 000 kronor per år, eller 7 490 kronor i månaden – pengar som sedan ska skattas för, berättar hon.

En annat skäl att vara försäkrad är vårdkostnadsersättningen. När ditt barn på grund av skada eller sjukdom behöver extra tillsyn och du beviljas vårdbidrag från Försäkringskassan kan du få extra skydd från en barnförsäkring.

Det ekonomiska stödet kan göra att en familj kan fortsätta att betala av på lånen och bo kvar i sitt hem, eller att storasyster kan gå vidare på den dyra hockeyträningen när brorsan blir allvarligt sjuk.

Men ett barn i skolan eller förskolan är väl försäkrat genom kommunen?

– Den försäkringen täcker bara olycksfall – inte sjukdom, säger Camilla Bratt. Och den är begränsad: I vissa kommuner gäller försäkringen dygnet runt, i andra bara under skoltid. Men det handlar alltid om ganska låga belopp – kolla med din kommun.

– Men fler barn blir invalidiserade på grund av sjukdom än efter olycksfall.

Camilla Bratt säger att vilket försäkringsbolag som är bäst beror på vad som händer barnet och i vilken ålder. Det viktiga är att se till att försäkringen även täcker sjukdom.

LÄSTIPS: Barnförsäkringar – det gäller hos försäkringsbolagen

Fixa barnförsäkring – 7 råd

 1. Vad har du redan?
  Kolla vilka försäkringar som du redan har. Kanske omfattas ditt barn redan av din gruppförsäkring som du fått via din arbetsgivare eller via facket? Kolla om kommunen har en barnförsäkring som ditt barn omfattas av. Tänk så här: En privat barnförsäkring ska fylla igen luckor i ditt befintliga försäkringsskydd.
 2. Vänta inte
  Försäkra ditt barn tidigt, gärna så fort ni är hemma från BB. Ju äldre barnet blir, desto fler läkarkontroller hinner ni med och desto större är risken att försäkringsbolaget höjer premien eller nekar dig att teckna försäkring.
 3. Jämför alternativen – vad är viktigast för er familj?
  En tumregel: Det är viktigt att barnförsäkringen gäller för både sjukdom och olycksfall, och täcker både ekonomisk och medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär att man får ersättning för en bestående invaliditet. Ersättning för ekonomisk invaliditet betalas ut om barnet aldrig kommer ut i arbetslivet till följd av skada eller sjukdom.
 4. Var ärlig
  Var noggrann när du fyller i din ansökan och ta med alla läkarbesök, även banala saker som en stukad fot eller förkylning. Har du inte gjort en sanningsenlig ansökan kan försäkringen betraktas som ogiltig och bolaget befrias från betalningsansvar.
 5. Anmäl allt!
  Många är osäkra på vilka skador och sjukdomar de ska anmäla till bolagen. En tumregel är att du hellre ska anmäla för mycket än för lite.
 6. Om du får nej
  De flesta barn får sin försäkring, men för nära vart femte barn beviljas den bara med undantagsklausuler för vissa skador eller sjukdomar. Sju procent av ansökningarna avslås helt – alla bolag gör till exempel undantag för medfödda sjukdomar. Om du blir nekad försäkring hos ett bolag, försök med ett annat, alla gör inte samma riskbedömning. Får du nej hos alla bolag (till exempel på grund av att läkaren upptäckt något allvarligare problem) kan du undersöka om du får teckna en gruppförsäkring via till exempel arbetsgivaren eller facket.
 7. Fråga om råd
  Gratis hjälp med att jämföra barnförsäkringar kan du få på Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida (bankforsakring.konsumenternas.se).

KÄLLA: KONSUMENTERNAS FÖRSÄKRINGSBYRÅ.