Finns det säkra barnvagnar?

När Konsumentverket testade 10 barnvagnar var det inte en enda som klarade säkerhetskraven. Vad ­säger det om barnvagnsmarknaden?

Anna Strandberg, utredare inom produktsäkerhet på Konsumentverket, inte en enda vagn fick godkänt i ert test. Hur ser ni på det?

– Det är både väldigt allvarligt och förvånande.

Är detta en problembransch?

– Ja, barnvagnar är den produkt som vi får flest anmälningar om när det gäller säkerhet, så det här är väldigt allvarligt.

I rapporten skriver ni att mellan 600 och 700 barn i Sverige varje år söker akutvård för ”barnvagnsrelaterade olyckor”. Beror det alltid på vagnarnas konstruktion?

– Nej, exakt hur många olyckor som beror på vagnens konstruktion går inte att säga. Det vi däremot vet är att de flesta av de här skadorna är fallskador, oftast huvudskador, och en del klämskador. Många av skadorna ser vi som mycket allvarliga. Samtidigt har vi fått allt fler anmälningar om vagnar med olika säkerhetsbrister, som till exempel bristande stabilitet, under de senaste åren. I testet ser vi tydligt att det finns säkerhetsbrister, och då är det rimligt att anta att en del av skadorna orsakas av vagnarna.

Vad beror bristerna på?

– Dels rena konstruktionsfel, dels materialfel. Det stora problemet ligger i bristfälliga kontroller. Många tillverkare kan inte lämna in fullständiga testprotokoll, och vi ser tillverkare och importörer som importerar vagnar från fabriker de inte har koll på och i många fall inte ens har besökt.

Hur står sig de svenska tillverkarna kontra de utländska?

– Även om vissa företag har sin produkt-utveckling i Sverige så tillverkas de allra flesta vagnar i andra länder, vanligtvis i Kina. I dagsläget är det bara Emmaljunga som har produktion i Sverige, så jag ser ingen skillnad mellan svenska och utländska märke

Ni uppger att det finns över 100 barnvagnsmärken och 400 modeller på den svenska marknaden. Kan man se de här tio vagnarna som representativa för alla?

– Ja, vi anser definitivt att det här är representativt för marknaden. De här problemen tror vi går igen hos oroväckande många modeller.

Tror du att det finns någon vagn som lever upp till säkerhetskraven?

– Ja, det tror jag nog. Testlaboratoriet som vi använt uppgav att de inte brukar påträffa så här många brister.

Ni hänvisar till produktsäkerhetslagen i rapporten. Hur fungerar den?

– Den fastslår att en näringsidkare inte får sälja produkter som kan orsaka skada. Den är mycket tydlig.
En vagn som är farlig kan förbjudas att säljas. Vi har kontaktat alla tillverkare i det här testet och erbjudit dem att åtgärda bristerna. De flesta har gjort det, och några har redan återkallat sina vagnar.

Tror du att fler vagnar kommer att återkallas?

– Ja, det tror jag absolut.

Vilken vagn klarar sig sämst i testet?

– Den vagn som har flest allvarliga anmärkningar är Nowalex. Dessutom har vi också fått flera anmälningar om olyckor med vagnen. Men vi ser även allvarliga brister hos andra vagnar som vi anser måste åtgärdas omedelbart. Det handlar framför allt om klämrisker, vagnar som kan välta, sittdelar som kan lossna, bromsar som inte fungerar, handtag som gått av och bärhandtag på liggdelar som kan gå sönder. De flesta anmälningar vi får in handlar också om sådana saker.


Finns det någon vagn som klarar sig bättre än övriga?

– De enda som vi anser har ”mindre allvarliga” brister och anmärkningar är Emmaljunga och Urban Jungle, även om inte heller de är helt godkända.

Kan det vara så att ni ställer för höga krav på barnvagnarna?

– Nej, det tycker vi absolut inte. Vi anser snarare att dagens standard har otillräckliga krav, och det är vi inte ensamma om. Det har konstaterats på europeisk nivå att säkerhetskraven måste bli hårdare. Ändå klarar inte en enda vagn vår kontroll i dagsläget.

Artikeln publicerades 2010.