Bästa barnbesticken?


Bästa barnbesticken?

Fråga

Jag har läst att de bästa besticken för små barn är av plast. Barnet är nu drygt 1 år. Min fråga är när vi kan börja använda bestick av metall?

Skeden

Svar

Efter 1-årsåldern är det okej att börja använda bestick av metall, såvida dessa inte är vassa och riskerar att skada barnet. Metallbestick är ju ofta förnicklade, och skulle teoretiskt kunna orsaka nickelallergi, men vad åtminstone jag har hört är risken för detta minimal.

Mats Aili

Ställ en fråga


Klicka här!