Gravida misshandlas

Nationella riktlinjer saknas

Varje år misshandlas mellan 1 300 och 9 500 gravida kvinnor av sin partner, enligt två svenska studier.
I dag saknas nationella riktlinjer som tvingar barnmorskor att fråga gravida kvinnor om de har blivit misshandlade. Bara hälften av Sveriges landsting har rutiner för att fråga gravida om eventuell misshandel.
– Träffen på mödravården är ett tillfälle då vårdpersonalmöter friska kvinnor i fertil ålder. Det sker vid tio tillfällen och då borde man ställa frågor om våld. Det har otrolig betydelse för kvinnan som blivande mamma och för familjen, säger Kerstin Edin, forskare vid Umeå universitet som nyligen lade fram avhandlingen Perspektiv på partnerrelaterat våld med fokus på graviditetsperioden.

Källa: Svenska Dagbladers internetupplaga