Gifter i impregneringsmedel

Naturskyddsföreningen hittade gifter i 11 av 13 produkter.

11 av 13 impregneringsmedel innehåller miljögifter, visar analyser som Naturskyddsföreningen har gjort.

De så kallade flourerade miljögifterna kan idag hittas i såväl isbjörnar som sälar och nyfödda barn, och redan små mängder har visat sig kunna ha skadliga effekter på fortplantning, cellfunktioner och hormonsystem. De bryts i stort sett inte ner i naturen och bör, enligt Naturskyddsföreningen, placeras i samma klass som de tidigare förbjudna PCB och DDT.

De testade produkterna används för att skydda bland annat barnoveraller, skor och fritidskläder från vatten.

– Konsumenter sprayar flourerade miljögifter rakt ut i luften när de impregnerar sina kläder. Det är en del av förklaringen till varför dessa gifter nu allmänt finns i naturen. Det innebär oacceptabla risker för människors hälsa och för naturen i övrigt, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida