Framåt- eller bakåtvänt i barnvagnen – vad är bäst?

Är det bättre för barn att åka bakåtvänt i barnvagnen – så att barnet kan kommunicera med sina föräldrar? Ja, hävdar vissa forskare. Andra tycker att oron är överdriven.

Titta på ett kornigt gammalt foto på ett barn i en barnvagn, och med allra största säkerhet ser du ett barn som sitter vänd mot den som kör. Vagnen är förmodligen bred och klumpig och hjulen stora.

Så kikar du ut på stan idag – och inser att något hänt. Allt fler små barn sitter i vagnar som är vända framåt. Och vagnarna är så klart miljarders gånger smidigare och mindre än på de där gamla fotona.

– Jag skulle säga att det var ingenjörerna som såg till att allt fler vagnar blev framåtvända. Redan på 1970-talet upptäckte man att vagnar som var vända framåt var enklare att konstruera så att de blev mindre och smidigare och lättare att fälla ihop. Det som har styrt utvecklingen är alltså mer designtänk än forskning om vad som är bäst för barnet, säger dr Suzanne Zeedyk på University of Dundee när hon föreläser på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Varnar för att åka framåtvänt

Zeedyk är en av dem som varnar för utvecklingen med framåtvända barnvagnar. 2008 genomförde hon en studie där 2 722 barn i barnvagn och deras föräldrar observerades. Ett antal observatörer i ett flertal städer noterade barnens ålder, hur de åkte i barnvagnen och vilken aktivitet som pågick.

Resultaten visade bland annat att barn som sitter vända mot sina föräldrar pratar och interagerar mer. Bland de barn som observerades i studien var 70 procent av de som åkte framåtvända tysta, jämfört med bara 43 procent av de som åkte bakåtvända.

– Den sociala interaktionen är oerhört viktig för barn upp till 3 år, eftersom det är då deras hjärna utvecklas som mest. Om barnet då tillbringar mycket tid i en vagn som förhindrar interaktion med föräldrarna så har det en negativ effekt på dess utveckling, säger Suzanne Zeedyk.

Barn som åker bakåtvänt sover mer

Studien visade också att fler av de barn som satt vända mot föräldern sov, 45 procent jämfört med 13 procent, ett resultat som till viss del förvånade Zeedyk.

– Det visar att barn som åker vända mot föräldrarna känner sig tryggare och har lättare att slappna av. Men för många barn i dag som åker framåtvända är livet i vagnen känslomässigt fattigt och förmodligen också stressande. Och stressade barn växer upp till oroliga vuxna. Föräldrar förtjänar möjligheten att kunna göra välinformerade val när det gäller deras barns emotionella, psykiska och neurologiska utveckling, och det är hög tid att vi börjar göra mer forskning på det här området, säger Zeedyk.

Forskning väcker debatt

Zeedyks forskning väckte en del debatt när hon var i Sverige. Många tidningar skrev att det nu var bevisat att det är skadligt för barn att åka framåtvända i vagnen och att både språkutveckling och trygghet hämmas.

– Det tycker jag är alldeles för långtgående slutsatser att dra. Jag tvivlar inte på resultaten av Zeedyks forskning, det är klart att ett barn som sitter vänt mot föräldern interagerar mer med föräldern. Men det finns så många andra kriterier som är av betydelse både för föräldra-barn-relationen och för barnets språkutveckling, säger Gun Forslund Tuominen, leg psykolog inom mödra- och barnhälsovården i Enköping.

Framåtvänt lika bra

Gustaf Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi.

Foto: Mikael Wallerstedt

Gustaf Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi. Foto: Mikael Wallerstedt.

Gustaf Gredebäck, professor i neurologi vid Uppsala universitet, håller med.

– Det studien säger är ju att det är bra att interagera med sitt barn. Och det är klart att det är positivt, och ju mer barnet får av den saken, desto bättre är det. Men ett barn sitter ju inte i vagnen all sin vakna tid. Tillfällena till interaktion är ju många fler än så, och det finns ingen anledning till hysteri över just det här fenomenet, säger han.

Att hjärnan skulle överstimuleras när barnet sitter framåtvänt i vagnen är också ett argument man ofta hör. Forskning i labb visar också att stressnivåerna ökar när barn utsätts för väldigt starka ljud eller bilder. Däremot känner inte Gustaf Gredebäck till någon forskning som gjorts i barns vardagsmiljö, vilket gör det svårt att uttala sig om det till exempel är stressande för barn som sitter framåtvända att till exempel åka buss.

– Hjärnan är en komplex skapelse, och när det gäller barns utveckling måste man se till helhetsbilden. En god interaktion mellan barn och föräldrar är jätteviktig, men den kan ske vid många olika tillfällen och på många olika sätt. Det bästa är att man som förälder pratar med sitt barn.

Barnets behov får styra

Vissa barn har större behov av föräldrarnas närhet och hjälp att tolka omgivningen – andra barn är mer nyfikna och behöver i större utsträckning betrakta det som händer på egen hand. Och både interaktionen och det egna utforskandet är viktiga för barnets utveckling. Viktigast av allt är att lyssna på barnet och försöka tolka dess signaler.

– Så länge barnet verkar nöjt tycker jag att det ska få sitta vänt mot föräldrarna i vagnen. Det alternativet ger ändå bäst möjligheter till samspel och dialog. Men om barnet sitter och själv vänder sig framåt så att det kanske till och med nästan trillar ur vagnen, då kan man självklart prova att vända sittdelen framåt, säger Gun Forslund-Tuominen.

Någon gräns eller ålder för när det är okej att åka framåtvänt är omöjligt – och irrelevant – att ange, säger både Gun Forslund-Tuominen och Gustaf Gredebäck.

– Vi vet att redan mycket små spädbarn gör sitt yttersta för att kommunicera med omgivningen. Ett barns utveckling är en stor och komplex process, och den är aldrig beroende av en enda faktor.

– Det finns kulturer där föräldrar bär sina barn på ryggen hela dagen och det blir folk av de barnen också. Så länge barnet verkar nöjt är allt med säkerhet precis som det ska vara, säger Gustaf Gredebäck.

Artikeln publicerades i augusti 2011.