Förskolan mer tillgänglig

- men det har också lett till stora grupper på förmiddagarna.

Reformen med maxtaxa och allmän förskola har uppfyllt de mål och syften som den hade, konstaterar Skolverket i sin slutliga utvärdering.
Fler föräldrar är mer nöjda med barnens omsorgsform. De föräldrar som stannar hemma med sina barn gör det i högre utsträckning av eget val och inte för att de inte har rätt till förskoleplats. Barnfamiljernas ekonomiska utrymme ökat.
Barnen har inte heller, som det befarades, fått längre dagar på förskolan. Att omkring 90 procent av kommunerna bara erbjuder de lagreglerade femton timmarna i veckan för barn till arbetslösa och föräldralediga har visserligen dragit ner den genomsnittliga närvarotiden, men närvarotiderna för barn till föräldrar som arbetar eller studerar har bara förändrats marginellt.
Förskolan har dessutom blivit mer tillgänglig för alla barn, oavsett om föräldrarna arbetar, studerar, är arbetslösa eller barnlediga – men detta verkar också ha lett till stora barngrupper under delar av dagen, framför allt förmiddagarna.