Förskola kan minska barns stress

Om mamma inte trivs på jobbet ökar barnens stress.

Om mamma inte trivs på jobbet ökar barnens stress, enligt brittisk studie.

Kvällsnivåerna av stresshormonet kortisol var mer än dubbelt så höga hos de barn vars mammor inte trivdes på jobbet eller blev känslomässigt utmattade av sina arbeten – men om barnen fick tillbringa längre tid i förskola minskade barnens upplevelse av stress.
– Att tillbringa mer tid i förskola gör en stor skillnad på stressnivåerna hos de barn vars mödrar känner en låg tillfredsställelse i arbetet, säger Julie Turner-Cobb från University of Bath.
Hon vill inte att resultaten ska uppfattas som en anklagelse mot stressade mammor. I stället vill hon understryka de potentiellt goda effekterna av barnomsorg.

– Det kan hjälpa till att skydda barnen från negativa effekter av mammornas stress, säger hon.
Drygt 50 tre- och fyraåringar ingick i studien som har publicerats i tidskriften Developmental Psychobiology today.

Källa: University of Bath och aftonbladet.se