En av åtta, eller 13 procent, av nyblivna mammor drabbas av förlossnings­depression. Orsakerna är till stora delar okända. Nu tycker överläkaren Ann Josefsson att man på mvc ska börja screena för depression hos mamman.

Vad är det för skillnad mellan baby blues och förlossningsdepression?

– Baby blues är så vanligt, varannan eller upp emot två tredjedelar av alla nyförlösta kvinnor känner av någon form av baby blues första tiden. Man kastas mellan skratt och gråt, det är en direkt hormonell reaktion. Den går över efter tre–fyra dagar, säger Ann Josefsson, docent och överläkare vid kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, till Vi Föräldrar.

– Men baby bluesen kan också övergå i depression, och då går inte symptomen över. Kännetecken kan vara håglöshet, ångest, sömnstörningar, svårigheter att känna glädje och lust eller att knyta an till sitt barn. Mamman kan bli handlingsförlamad eller känslomässigt oengagerad i det nyfödda barnet. Den så viktiga anknytningen påverkas.

En ny dansk studie, som publicerats i vetenskapliga tidskriften Jama, visar en koppling mellan förlossningsdepression och annan psykisk sjukdom. Det är forskare vid Aarhus universitet i Danmark som samlat in data från drygt 120 000 danska kvinnor födda mellan 1950 och 1991. Alla hade någon gång i livet varit i kontakt med den psykiatriska vården.

Läs också: Jenny, 36, drabbades av förlossningsdepression: ”Jag tänkte att det gör inget om hon dör”

Vilken praktisk nytta har man av studien?

– Det gläder mig att den har kommit, för jag tycker att vi ska börja screena för depression i samband med efterkontrollen efter åtta–tio veckor på mvc. Då får mamman träffa sin barnmorska, en person hon har förtroende för, och då är det lättare att våga tala om det, säger Ann Josefsson. Barnmorskan kan sedan hänvisa mamman vidare till en psykolog.

Hur behandlar man depression efter förlossningen?

– Oftast räcker det med samtalsterapi, gärna KBT-terapi, men ibland kan man behöva läkemedel också. Det beror på typen av depression och djupet på den. Det är viktigt att mammorna förstår att det är inget att skämmas för och vågar berätta, och förstår att det finns hjälp att få.