Föreläsning för Vi Föräldrars läsare

Tjafs och vardagsproblem hör familjelivet till, men tar energi. Och ibland kan det vara svårt att se lösningarna. Därför skrev psykologen och psykoterapeuten Liv Svirsky boken Föräldrahjälpen – förändra familjelivet med KBT.

Liv Svirsky har jobbat med barn och föräldrar i många år och har så gott som dagligen stött på problem som tagit mycket energi i familjerna. Det kan handla om allt från att få bebisen att sova till att stötta 5-åringen som inte vågar gå till förskolan. Den gemensamma nämnaren är att föräldrarna haft svårt att se hur de ska lösa problemen och att de tagit både tid och tankemöda.

– Ibland kan jag tänka ”Om de bara visste det här tidigare, då skulle problemen aldrig ha behövt bli så här stora”, säger Liv Svirsky, och berättar att detta också är syftet med hennes bok.

Hon vill ge något att läsa i förebyggande syfte, att föräldrar ska få kunskaper som hjälper oss att hantera många problem på ett tidigt stadium.

– Ibland räcker det inte att vara en snäll, kärleksfull och mjuk förälder. Ibland krävs det mer. Och det behöver inte alltid vara så mycket. Ibland kan det räcka att säga ett enkelt ”nej”, att sätta en gräns.

Stärka det positiva
Liv Svirsky tycker att många föräldrar idag är rädda för att vara för hårda mot sina barn.

I vår iver att vara snälla och schyssta blir vi rädda för att säga ifrån. Och hon är övertygad om att barn behöver få veta var gränserna går, att man genom att säga ”nej” ofta är en extremt kärleksfull förälder.

– I boken skriver jag om hur man genom att gå i positiv riktning kan underlätta mycket inom familjen. Att man inte ska bestraffa, utan i stället ska förstärka positiva beteenden.

Att börja med att försöka ringa in det man tycker är problematiskt i familjen är en god början, menar Liv Svirsky. Då kan man sätta ord på problemet och om man sedan fortsätter med att föra dagbok under några dagar, får man ofta en klarare bild över situationen.

I boken går Liv Svirsky igenom den kognitiva beteendeterapins, KBT:ns, grunder. Genom att visa exempel på situationer som de flesta föräldrar förr eller senare ställs inför och hur man kan lösa dem, får läsaren flera aha-upplevelser.

– Många föräldrar har en tendens att krångla till saker och ting. Det händer ofta att jag, i mitt yrke som psykolog och psykoterapeut, träffar föräldrar som efteråt förvånat säger ”Var det så här enkelt?”.

Den vanligaste frågan

Föredraget som Liv Svirsky kommer att hålla är upplagt ungefär som boken, med den skillnaden att man kommer att få möjlighet att ställa frågor.

Men den absolut vanligaste frågan Liv Svirsky får kan hon svara på redan nu:

– Den kommer från föräldrar som är rädda för att pressa sina barn för hårt. Föräldrar som i sin iver att underlätta för sina barn går framför och banar väg, och på så sätt försöker skydda sitt barn från att möta motstånd. Då kan man fråga sig: Är det schysst eller oschysst? Genom att göra på det sättet får barnet aldrig chans att utmana sig själv eller hitta egna lösningar på problemet.

Vill du anmäla dig till föreläsningen? Klicka här

 

Passa på, snart är sista chansen att anmäla sig!