”Vill bara ha ett barn!” Psykologen förklarar fördelarna

Det finns fördelar med att bara ha ett barn. Lever du i en familj som bestämt sig för att bara ha ett barn? Här nedan hittar du tips om du fått kritik för ditt val.

Det finns fördomar om att endabarn inte lär sig att fungera bra tillsammans med andra barn. Men Anna Sylvén, psykolog och familjeterapeut, menar att föräldrarna inte behöver oroa sig.

– Se till att barnet umgås regelbundet med andra barn, gärna även utanför förskolan. Det är viktigt för alla barn att få dela upplevelser med andra barn, att hamna i konflikter ibland och lära sig att lösa dem. Men det samspelet måste inte ske med just syskon.

– När det finns flera barn i familjen har de ofta konkurrerande behov och önskningar. Det gör att syskon lär sig jämka, vänta och förhandla. Därför kan det vara viktigt att endabarn får vistas med andra barn under lite längre perioder, så att barnet lär sig just detta.

Hur kan föräldrarna kompensera för att barnet inte har syskon?

– Jag tänker att vuxna inte kan kompensera för barn. Ofta kan syskon dela barnperspektivet; de delar hur det är att vara barn i samma familj. Den rollen kan inte föräldrarna ha. Det bara är så. Anna Sylvén säger att i familjer med flera barn öppnar det första barnet dörrarna för världen utan- för familjen, och även för efterföljande syskon att följa efter.

När det är dags för andra barnet att göra samma sak är föräldrarna ofta tryggare. Sista barnet som flyttar hemifrån har rollen att stänga dörren och hjälpa föräldrarna att lämna sin föräldraroll för att återgå mer till sin parrelation. Ensambarn behöver göra alla de här sakerna själva och det kan vara tufft.

Vilka fördelar finns det för barnet att vara endabarn?

– Förhoppningsvis får barnet mycket uppmärksamhet av föräldrarna och stor delaktighet i familjen. När barnet inte behöver konkurrera med syskon kan det lättare få alla sina behov tillgodosedda. Föräldrarna kanske också lättare känner att de räcker till. Men det viktigaste att tänka på är att om föräldrarna trivs bäst med att ha ett barn är det ju det bästa för barnet också.

Artikeln publicerades 2013.