Vår son stammar

Vår son stammar

Fråga

Vår son, snart 2,5 år, är tidig med talet. Han talar i meningar, testar både ord och uttryck, och försöker komma underfund med hur de ska användas.
Nyligen har han börjat stamma. Det är när en mening börjar med jag som han hakar upp sig och det blir ”jag, jag, jag… jag, jag”. Han säger alltså hela ordet och hakar inte upp sig på enskilda bokstäver eller stavelser. Efter den långa raden av jag, kommer sedan en lång och tydlig mening.
När det var två, tre jag i början av meningen tänkte vi inte så mycket på det, utan tolkade det som att han var ivrig och ville säga eller göra något.

Den senaste veckan har det blivit alltfler jag i början på meningarna och i morse räknade jag till tio stycken.
Jag har hört att vissa barn går igenom en utvecklingsfas där de stammar under en period och att det sedan går över av sig självt. Kan det vara så för vår son? Hur länge bör vi avvakta och i vilket läge är det befogat att söka hjälp?

Jag undrar också hur vi bör bete oss för att hjälpa honom på bästa sätt.

Bör vi uppmärksamma att han stammar eller ska vi låtsas som ingenting? Kan vi göra något för att underlätta för honom?

Annika

Svar

Ungefär 4 procent av alla förskolebarn har så kallade normala barnupphakningar i sitt tal, en procent av dem utvecklar stamning och det kan ibland vara mycket svårt att avgöra vad som är vad.

Det kan vara bra att uppsöka närmaste logopedmottagning för att låta en legitimerad logoped lyssna på er son och hur han kommunicerar för att avgöra om det är normala barnupphakningar eller stamning det handlar om.
Om det är stamning kan logopeden hjälpa honom på bästa sätt genom lekterapi.

Medan ni väntar på att få komma till logopeden rekommenderar jag att ni inte uppmärksammar honom på hans tal utan stöttar honom genom att spegla talet, det vill säga, att ni bekräftar att ni förstått honom genom att upprepa det han sagt med era egna ord.

Kerstin Thuresson, logoped