Vår son är sen med talet

Vår son är sen med talet

Fråga

Jag har en liten pojke på 3 år som hittills varit ganska sen i sin talutveckling, det som oroar mig mest är att man inte kan föra en dialog med honom, till exempel fråga: ”Vad har du gjort på dagis i dag” eller ”vad är det för färg på din tröja?”
Om jag däremot frågar om han vill ha glass eller om han vill titta på tv, så svarar han direkt. Jag är osäker på om han förstår vad jag säger eller om han helt enkelt inte vill bemöda sig med att svara…
Har ni några tips och råd att ge mig?

En fundersam mamma

Svar

Först vill jag klargöra skillnad på tal och språk:

Talet är det vi gör med munnen, alltså uttalet av de enskilda språkljuden samt förmågan att sätta ihop dem, till talet räknas också melodi och röstkvalité.

Språket är när vi sätter ihop ord till meningar och använder grammatik, den egna förståelsen hör till de språkliga förmågorna.

Jag tycker nog inte att du ska förvänta dig att kunna föra en dialog med din son, som bara är tre år och dessutom lite sen i sin tal- (eller språk-?) utveckling.

Det är vid två och ett halvt till tre års ålder som barnets språk utvecklas till att kunna omfatta tvåordssatser för att uttrycka egna önskningar, som ”ha den”, ”läsa saga”. Så småningom kommer treordsmeningarna. Småord fattas fortfarande men barnet börjar använda ord som ”mig”, ”min”, ”mitt” och ”jag”.

Att sonen svarar direkt när du frågar om, för honom, positiva och högst intressanta saker visar att han förstår dig.

Frågan om vad han har gjort på dagis kan vara lite för abstrakt för honom, förmågan att prata om tid och rum samt om färg och form utvecklas först vid  tre och ett halvt till fyra års ålder och därför behöver vi just under denna tidsperiod hjälpa barnet att träna sitt språkliga minne samt att få struktur på händelser och tidsförlopp. Prova i stället att ställa direkta frågor som om han har lekt med Sara, om han har byggt med Duplo och om hans tröja är blå.

Här följer några råd för att stimulera lusten till samtal.

  1. Ge barnet gott om tid att svara genom att göra pauser i ditt eget tal. Kanske kommer svaret som ett leende eller en gest i stället för med ord. Tänk på att kommunikation inte bara är tal, utan också gester, mimik och samspel!
  2. Tala långsamt och tydligt och använd korta meningar. Om man talar för fort, och med för många ord, kanske inte barnet hinner med att förstå.
  3. Använd mycket gester, visa och peka, så blir kommunikationen tydligare.
  4. Gör det meningsfullt för barnet att svara på dina frågor.
    Bra frågor, som gör att barnet kan påverka vad som sedan händer genom sitt svar, är till exempel ”Ska vi leka med Duplo eller bilarna?” eller ”Vill du ha juice eller mjölk?”. Det är viktigt att sedan följa barnets önskemål så att han eller hon inser betydelsen av att kommunicera!
  5. Lek varje dag med ditt barn, prata tillsammans om leken, om leksaker, böcker eller annat trevligt. Låt gärna barnet leda leken, kommentera och själv berätta om vad ni gör. På detta sätt ger du barnet ord för det han eller hon upplever.

Kerstin Thuresson, logoped