Vad är bäst för barnen vid vår separation?

Vad är bäst för barnen vid vår separation?

Fråga

Jag och min man håller på att separera. Min man har fått en ny bostad, jag vill försöka bo kvar i huset för barnens skull.

Jag har hela tiden känt att det är viktigt att våra barn, 4 och 6 år, varannan vecka får bo kvar där de är uppvuxna istället för att de ska behöva få flytta till två helt nya bostäder.

Är det rätt? Eller skulle de må bättre om både pappa och mamma flyttade till nya bostäder? Är vårt ”gamla” hem förknippat med både mamma och pappa på ett sätt som gör att de inte kommer att må bra av att bo kvar där?

Camilla

Svar

Det finns inget enkelt svar på din fråga, tyvärr. Båda alternativen går bra. Det viktigaste är att föräldrarna är någorlunda ense om hur barnen ska bo.

Fördelen med att barnen får bo kvar i sitt gamla hem varannan vecka är att förändringen inte blir lika stor just där. Fördelen med att ni båda byter till nya bostäder är att det kan vara lättare för barnen att acceptera separationen.

Men hur våra barn reagerar på mammas och pappas separation är svårt att veta. Det beror bland annat på hur känsliga de är till sin personlighet, i vilken utvecklingsfas de befinner sig, hur mamma och pappa reagerar och så vidare.

Första året efter en separation är det absolut jobbigaste för alla, med många olika reaktioner. Att tolka barnens reaktioner är inte lätt. Ofta gör vi det utifrån våra egna reaktioner och utifrån hur arga och sårade vi själva är. En skilsmässa är inte bara tuff för själva familjen, den är tuff för omgivningen också, och både vi och våra barn reagerar på omgivningens bemötande.

Vad vill jag egentligen säga med det här? Jo, att livet måste få gå upp och ner den första tiden. Hur det blir beror på en mängd olika saker som vi inte alltid kan förstå och förutse.

Men om mamma och pappa verkligen försöker göra det så bra som möjligt för barnen utan att anklaga varandra så ordnar det så småningom upp sig och blir ofta bättre än förut. Men det måste få ta tid.
Att bo växelvis vet vi är bra för de allra flesta barn, eftersom barnen har två hem med en förälder i varje som älskar dem och som de älskar. Det är ju trots allt det som är det viktigaste.

Malin Alfvén, psykolog