Trendrapport – så är vi som föräldrar

Nu har vardagen börjat rulla igen! Det ljuvliga kaoset med minus på sömnkontot, middags­panik, lämnings- och hämtningsstress. (Men också kladdiga pussar och himlastormande kärlek.) Vi Föräldrar bestämde sig för att ta reda på hur dagens föräldrar egentligen mår. Kolla in vår stora undersökning!

Det är ingen hemlighet. Och det är inte det minsta konstigt: Att bli förälder medför att de flesta av oss känner oss mer stressade. Från att tidigare ha varit två vuxna människor som kanske bara haft jobbet att ta ansvar för dimper det ner en liten guldklimp. Oändligt älskad, omhuldad och – så krävande.
Men samtidigt som de flesta föräldrar upplever mer stress är de också säkrare än någonsin i föräldrarollen.
– Visserligen är dagens föräldrar mer stressade än vad våra föräldrar var, men många upplever också att de är bra föräldrar, säger Ida Hult, trendspanare, framtidsforskare och vd för den etnografiska konsultbyrån Trendethnography.
Ida Hult konstaterar att när våra egna föräldrar bara ”blev” föräldrar växer dagens föräldrageneration in i rollen på ett helt annat sätt. Vi tar aktivt del av information kring barn och föräldraskap, vi pratar med andra föräldrar, vi tar ställning till vad vi tycker och vi funderar mycket över vår föräldraroll.
Det stämmer också väl överens med den undersökning som Vi Föräldrar låtit göra bland våra läsare, där hela 76 procent visserligen säger att de blivit mer stressade sedan barnen kom men att 78 procent känner sig mycket säkra i sin föräldraroll och att drygt hälften upplever att de är bra föräldrar.

Mindre präktiga

– I dag är vi föräldrar mer reflekterande. Vi funderar igenom våra känslor och gör aktiva val. Och vi är framför allt mer tillåtande. Vi är inte längre så präktiga, och vi pratar med varandra om de svårigheter som en förälder kan uppleva på ett helt annat sätt, säger Ida Hult och menar att de sociala medierna fyller en stor funktion, eftersom vi lätt, och vid behov anonymt, kan diskutera med andra föräldrar och experter.

#br
Att hitta en perfekt balans mellan arbete och familj är för de flesta föräldrar omöjligt, konstaterar Ida Hult. När hon föreläser pratar hon hellre om vikten av att hitta kompromisser som fungerar för olika familjer.
– I de flesta familjer måste båda föräldrarna av ekonomiska skäl jobba, och många av oss vill faktiskt arbeta. Det finns inga tendenser som visar att föräldrar väljer att jobba mindre, trots att man pratar om down shifting och hemmafrutrender. Det är trots allt bara en liten och privilegierad grupp som ens kan tillåta sig att göra dessa val.
Men eftersom dagens föräldrageneration prioriterar familjen och tid med familjeaktiveteter försöker allt fler arbetsgivare underlätta för småbarnsföräldrar.

Flexa på jobbet

– Arbetsgivare pratar mer om möjligheter att integrera jobb och familjeliv idag. Till exempel kan en sådan sak som ”två pass” underlätta markant. Alltså där medarbetaren får möjlighet att dela upp arbetsdagen i två delar, ett pass på jobbet och ett pass hemma på kvällen.

#br
Att jobba på det sättet har stora fördelar i och med att man kan hämta sitt barn tidigt från förskolan. Och just hämtningen från förskolan har blivit en stor stressfaktor för yrkesarbetande föräldrar, där allt fler väljer att flexa och hämta barnen redan vid tretiden på eftermiddagen, trots att de jobbar heltid. Också i Vi Föräldrars undersökning listades hämtningen som den största stressfaktorn, samtidigt som tid tillsammans med barnen var det som skattades högst.
– En baksida av att flexa kan vara att man aldrig är riktigt ledig på kvällen. När barnen har somnat måste man börja jobba igen. Men för många överväger fördelarna, eftersom man får tid tillsammans med barnen, säger Ida Hult.
Samtidigt finns det mängder av yrkesarbetande föräldrar som aldrig kommer att få den möjligheten. Två pass kräver att man har ett kontorsarbete där man är någorlunda självständig i sitt jobb. Möjligheten till fria arbetstider, tror Ida Hult, kan bli en ny klassfråga, och för dem som inte har den möjligheten får man hitta andra lösningar.
– Vi ser till exempel en tendens till att föräldrar hjälper varandra i större utsträckning, att man fixar en lämnings- och hämtningspool eller att man lagar mat tillsammans med grannarna någon kväll i veckan.  
Andra områden som kan underlätta i vardagen kan vara de klassiska bilpoolerna, hjälp med storhandling och städhjälp. Fler väljer också kollektivboende.
En förutsättning för en fungerande vardag är att man – om det finns två vuxna i familjen – hjälps åt. Och fler och fler män tar ut sin hälft av föräldraledigheten, något som man vet ökar jämställdheten också längre fram i livet.
– Jämställdhet har blivit en statusgrej. Få kvinnor vågar tala högt om att det kanske inte är så jämställt hemma som de skulle vilja.

Vill vårda relationen

Psykologen och relationsexperten Eva Rusz träffar dagligen småbarnsföräldrar i sitt jobb. Även hon kan intyga att pressen på föräldrarna har ökat på senare år. Det i sin tur har en tendens att gå ut över föräldrarnas förhållande, som är något som föräldrarna i Vi Föräldrars undersökning listar på topp tre för att familjen ska må bra.
– Det är en helt annan syn på jobbet idag. Vi ska självförverkliga oss och göra karriär samtidigt. Och tiden med familjen konkurrerar med tiden på jobbet, konstaterar hon.
Hon är inte alldeles övertygad om att vi nått hela vägen när det gäller jämställdhet.
– Jag möter ofta karriärkvinnor med småbarn som är halvt medvetslösa av utmattning. Det som har hänt när kvinnor börjat jobba heltid är att de har fått än fler krav på sig. Bara för att de jobbar hundra procent, precis som sina män, betyder det inte att männen gör hälften av jobbet hemma.
Eva Rusz har märkt att de föräldrar som är födda på 1980-talet är mer benägna att söka hjälp i form av familjeterapi för att få ordning på sitt förhållande när det strular. Och det är viktigt, tycker hon, eftersom föräldraskapet i kombination med ett pressande yrkesliv kan tära onödigt mycket på ett förhållande.
– Sedan tycker jag att det är oerhört viktigt att ha i bakhuvudet att var sak har sin tid. Om man till exempel är utmattad under en period ska man inte ha samma höga förväntningar på sexlivet som innan man fick barn. Bara att veta det kan innebära ett lugn i sig.

 

Så här gick undersökningen till

  • Vi Föräldrar lät vår Läsarpanel svara på 18 frågor om barn och föräldraskap. Några av frågorna hade svarsalternativ där deltagarna fick rangordna svaren, andra delar av undersökningen hade frågor där deltagarna fick svara med egna ord. Några av frågorna bestod också av ja- och nej-svar. Totalt deltog 374 föräldrar i undersökningen.