Tre barn är det nya två

Högutbildade storstadspar med god inkomst, med två barn av samma kön och där grannarna också har tre barn. Där är sannolikheten för tre barn störst.

Vi får ofta höra att vi föder för få barn i Sverige. Men nu verkar trenden ha vänt. I alla fall för dem som redan har barn. Sedan mitten av 90-talet väljer allt fler att skaffa ett tredje barn, visar de senaste siffrorna från Statistiska centralbyrån, SCB.
– Det vanligaste är fortfarande att ha två barn men det är en tydlig trend att fler skaffar tre barn, säger Lotta Persson på SCB.
Det är framför allt är det i storstäderna som tredjebarnsfödandet har gått upp. Högutbildade föräldrar med god inkomst skaffar gärna ett tredje. Professorn i demografi, Gunnar andersson, är inte förvånad.
    – I vårt samhälle har många barn blivit ett tecken på framgång. Gärna tillsammans med en framgångsrik karriär, säger han.
Det är flera faktorer som påverkar familjeplaneringen, men en faktor, enligt SCB:s studie, var om det fanns mycket barn i området.
   – Man har sett att det finns en viss ”smittoeffekt” när det gäller att skaffa fler barn, säger han. Det gäller framför allt tredje barnet. Det första
barnet skaffar man när man har utbildat sig, har jobb och såklart – en partner. Det andra barnet kommer mer av bara farten. När det gäller det tredje är vi mer påverkningsbara.

Ofta hos familjer med två barn av samma kön

Ett skäl till att skaffa ett tredje barn är om man har två barn av samma kön. Man vill försöka få ett barn av det andra könet. Tydligast är den trenden bland dem som har två pojkar.
Vårt barnafödande följer konjunkturen. När tiderna är sämre väljer många att vänta. Men det verkar som om trenden med tre barn kommer att hålla i sig. Under krisen 2008 räknade SCB med siffrorna skulle gå ner. Men så blev det inte.
Trots att fler föder tre barn föder vi fortfarande inte tillräckligt många barn för att befolkningen ska kunna ”ersätta” sig själv. För det krävs 2,1 barn per kvinna och på de nivåerna är vi fortfarande inte uppe. Men något håller på att hända.
    – Fram till mitten av 70-talet hade vi en tydlig tvåbarnsnorm som växte sig starkare och starkare. ”Alla” hade två barn. Så är det inte idag. Nu kan man verkligen säga att det skett ett trendbrott, säger Gunnar Andersson.