Stränga föräldrar får tyngre barn

Stränga och auktoritära föräldrar löper större risk att få överviktiga barn, enligt amerikansk studie

Mammor som är flexibla och inte alltför stränga är bra för barnens vikt. Om mammorna är stränga löper de däremot nästan fem gånger så stor risk att få överviktiga barn, enligt en studie av förstaklassare och deras familjer gjord vid Boston University School of Medicine.
Mammorna delades in i fyra grupper: den stränga mamman, den flexibla regelsättande mamman, maman som låter barnen sköta sig själva och mamman som använder en låt-gå-metod.
Den stränga mamman visade sig vara studiens förlorare, medan den flexibla, regelsättande mamman blev studiens vinnare.
Antalet pappor som deltog i studien var så få att det inte går att dra några säkra slutsatser om deras påverkan på barnens viktutveckling.

Källa: Svenska Dagbladets internetupplaga